אושרה תכנית לסיוע לנוער חרדי בסיכון

הועד המנהל של עמותת אשלים- ג'וינט אישר תוכניות לטיפול בילדים ונוער בסיכון מהמגזר החרדי. היקף התכנית - למעלה מ-5 מליון ₪.

שמעון כהן , ט"ז בתמוז תשס"ט

נער חרדי
נער חרדי

ועד מנהל אשלים אישר אתמול בישיבתו תוכניות לטיפול בילדים ונוער בסיכון בהיקף של למעלה מ 5 מליון ₪. אחת התוכניות שאושרו מיועדת לתת מענה באמצעות אשלים-ג'וינט בפעם הראשונה לילדים ונוער באוכלוסיה החרדית הנמצאים במצבי סיכון, כאשר התוכנית הנוספת תפעל למניעת התדרדרותם של בני נוער במצבי סיכון קל. בישיבה השתתפו נציגי אשלים-ג'וינט, נציגי משרד הרווחה, החינוך, האוצר, הבריאות והמוסד לביטוח לאומי.   

במסגרת התוכנית לטיפול בילדים ונוער בסיכון באוכלוסיה החרדית יוכשרו כ- 240 אנשי מקצוע מזרם החינוך החרדי העובדים במוסדות חינוכיים לתת מענה ולזהות מצבי סיכון בקרב ילדים ונוער בחברה החרדית, יוקמו קבוצות התמחות ליועצים ומנהליים חינוכיים, יתקיימו ימי הדרכות למורים בנושא איתור מצבי מצוקה בקרב ילדים, ועוד. מחקרים מראים כי שיעורי הנשירה הסמויה בחברה החרדית גדולים יותר משיעורים אלה באוכלוסיה הכללית (17% בבתי הספר היסודיים ו 30% בעל יסודי).