השופטת של הירשזון: לא התראיינתי

השופטת של השר לשעבר הירשזון מבקשת להדגיש כי בניגוד לפרסום ב'הארץ' כלל לא התראיינה לעיתון, אלא רק השיבה לשאלה.

שמעון כהן , כ' בתמוז תשס"ט

הירשזון
הירשזון

בדוברות בתי המשפט מבהירים כי הדברים שצוטטו ב'הארץ' בשמה של השופטת של השר לשעבר הירשזון כאילו נאמרו בראיון מיוחד לעיתון אלא אך ורק כתשובתה לשאילתה שהועברה אליה טלפונית על ידי כתב העיתון.

נזכיר כי בכתבתו של תומר זרחין ב'הארץ' של ערב השבת האחרונה פורסם ראיון מקיף עם השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום שדנה את השר לשעבר הירשזון לחמש שנים ועוד חמישה חודשים של מאסר. בפתיח הכתבה נכתב "השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום בראיון מיוחד: איני יכולה להישבע שלא הושפעתי מהדיווחים בתקשורת; לולא הנסיבות האישיות אפשר היה לגזור עליו הרבה יותר שנים".

כאמור, למרות ההתהדרות בראיון מיוחד שלכאורה העניקה השופטת בדימוס לעיתון קובעים בדוברות בתי המשפט כי השופטת כלל לא העניקה ראיון.

יצוין כי בשיחה המדוברת אמרה השופטת בנוגע למעורבות התקשורת בשיקוליה להשית על הירשזון את העונש החמור ביותר שהושת על מעשים דומים כי "אין ספק שהייתה כאן תקשורת קשה מאוד. זה העולם שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו רק בני אדם. לומר לך חד-משמעית, להישבע, שלא הושפעתי, איני יכולה. הדברים כל כך דקים ועדינים, כולנו חיים בעולם המבולבל הזה, מה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו רק יכולים להיאבק נגד ההשפעות הלא טובות, ככל שאנחנו בני אדם, מי שיותר מצליח, מי שפחות מצליח. עשיתי את כל המאמצים בעולם כדי להיות אובייקטיווית".

באשר להגדרת השיחה כראיון או כשאילתה נראה כי בהחלט ניתן לפרש את הדברים כראיון אם אכן נאמרו באופן בו הוצגו ב'הארץ'. זאת שכן הופיעה בפרסום סדרת חילופי דברים ושאלות שונות בזו אחר זו באופן שקשה להגדירו כאחר לבד מ'ראיון', אולם כאמור במערכת המשפט מעדיפים להדגיש שלא כך הם פני הדברים.