היועמ"ש מזוז במבחן השיוויוניות

ארגון זכויות האדם שיגר ליוע"מ מכתב כמעט זהה לזה שקיבל מ'שלום עכשיו'. ההבדל: במקום נוער גבעות - האנרכיסטים. מזוז במבחן השוויון.

שמעון כהן , כ"א בתמוז תשס"ט

מזוז
מזוז

ארגון זכויות האדם ביש"ע שבראשו עומדת אורית סטרוק החליט לבחון את השוויוניות בהתנהלותו של היועץ המשפטי לממשלה ושיגר אליו מכתב זהה כמעט לחלוטין לזה ששוגר אליו בשבוע שעבר על ידי יריב אופנהיימר, איש שלום עכשיו. ההבדל היחיד בין המכתבים הוא שבעוד אופנהיימר ביקש אכיפה כלפי נוער הגבעות ביקשה סטרוק ממזוז אכיפה כלפי מתפרעי השמאל הקיצוני והאנרכיסטים.

והבדל נוסף יש בין שני המכתבים, מספרת סטרוק. שגיאות הכתיב במכתבם של אנשי שלום עכשיו שונו, "כמו למשל "השקם וערב" – פרי עטו של אופנהיימר...", היא אומרת בתקווה שהבדלים אלה לא יהיו העילה להבדלים בהתייחסות היועץ המשפטי לממשלה לבקשות.

להלן נוסח מכתבה של סטרוק ליועץ מזוז:

לכבוד

עו"ד מני מזוז

 היועץ המשפטי לממשלה

הנדון: פעילות בלתי חוקית של ארגוני שמאל קיצוני באזורי יהודה ושומרון

מכובדי,

בשנים האחרונות נאלצים משטרת מחוז ש"י וצה"ל להתמודד עם עשרות פעילי שמאל קיצוני ואנרכיסטים אשר מבצעים פעילות אלימה ופלילית, ללא היתרים, בניגוד לחוק ותוך פגיעה מכוונת בביטחון.

הנתונים ודאי מוכרים לך, וחלקם באו לידי ביטוי מסודר לפני כשנה במסמך שכונה "דו"ח חטיבת יהודה על פעילות השמאל במרחב יהודה", מסמך המשקף את המתרחש גם בגזרות אחרות ביהודה ושומרון, אם כי כמובן דו"ח זה אינו מכיל את הפעילות הקבועה נגד גדר ההפרדה בבילעין ובנעלין. מצ"ב לנוחותך המסמך, אשר ודאי תוכל לקבל שכמותו, אם אך תבקש, גם ממפקדי החטיבות האחרות.

ודאי ידוע לך שהמעשים המתוארים בדו"ח שלהלן: הפגנות בלתי חוקיות, התפרעויות, מעשי תקיפה של אזרחים, שוטרים וחיילים, פריצות, גניבות, הסתה והמרדה, בניית בב"חים, ידויי אבנים, חבלה ברכוש צה"ל וברכוש מדינת ישראל - עולים כדי עבירות פליליות חמורות שעונשיהן בצידן. ואולם, מול מציאות של מאות ואלפי עבירות על החוק בשנה, נפתחו כנגד עבריינים רצדביסטיים אלה תיקים פליליים בודדים בלבד (30 תיקים ב-2007, 36 תיקים ב-2008) וכמעט שלא הוגשו כתבי אישום (2 ב-2007, 0 (אפס!!) ב-2008).

יש לציין כי פעילי השמאל הקיצוני אינם פועלים באופן ספונטאני ואת הפעילות הבלתי חוקית מממנים ומארגנים ארגונים וגופים שונים, אשר רובם ככולם מתוקצבים ע"י מדינות או מעצמות זרות שהאינטרס שלהן הוא אנטי-ישראלי במובהק.

אתרי האינטרנט של ארגונים אלו מציגים לראווה לעיני כל את הפרות החוק המתבצעות על ידיהם כמעט מדי שבוע ברחבי יהודה ושומרון.   

יתרה מזאת, מנהיגי ארגונים אלה הם ידועים ומוכרים, חלקם מוזכרים בדו"ח חטיבת יהודה המצ"ב (עזרא נאווי, ג'וי אליסון, יהודה שאול) וכולם מוכרים למשטרה היטב, וכפי שהתבטא מפקד מרחב חברון היוצא נצ"מ אבשלום פלד כשפגש את אותם פעילים בחדר ועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת:  "עכשיו שאני יושב באולם הזה עם עוד אנשים, אני מבין שזה לא היה רק שוברים שתיקה ואנרכיסטים... אולי זה יעזור בחקירה אחר כך" (פרוטוקול מיום 1.7.089).

חשוב לציין כי לא מדובר בפעילות שמטרתה להביע מחאה או עמדה פוליטית, ואין היא עומדת במבחן חופש ההפגנה או הביטוי. בפועל מדובר בשורה של פעילויות אשר מטרתן למרר את חיי המתיישבים, להתיש את כוחות הביטחון ולהפריע להם לבצע את מלאכתם שהיא בבחינת הצלת חיי אדם. פעילות אנשי השמאל הקיצוני פוגעת בפעילות השוטפת של צה"ל ושל כוחות המשטרה ועולה למשלם המיסים הישראלי מאות אלפי שקלים מידי שנה!!.

על כן, הנני פונה אלייך בבקשה לפתוח בחקירות פליליות ולמצות את כל ההליכים כנגד משתתפי הפעילויות הללו וכנגד הארגונים אשר מעודדים ומארגנים את הפעילויות בשטח. ללא הטלת אחריות אישית וגביית מחיר מפורעי החוק, ימשיכו כוחות צה"ל והמשטרה לעסוק השכם והערב בעימותים ובהתפרעויות חוזרות  ונשנות שאותם פעילים מארגנים, מעודדים ומבצעים.

בכבוד רב,

אורית סטרוק

מנהלת הארגון

• למען  הגילוי הנאות אציין, כי מכתב זה נכתב על בסיס מכתבו של מר יריב אופנהיימר מסוף השבוע שעבר, ובאותו מבנה של מכתב, למעט שינויים תוכניים חיוניים, ולמעט שגיאות כתיב כמו למשל "השקם וערב" שנכתב ע"י מר אופנהיימר בטעות. המטרה היא כמובן, לאפשר למערכת אכיפת החוק להוכיח אכיפה שוויונית וללא משוא פנים.

 

ולמעוניינים להשוות, הנה המכתב של אנשי שלום עכשיו:

 

לכבוד:

 היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז

הנדון: חשד לפעילות בלתי חוקית של ארגון נאמני ארץ ישראל ונוער למען ארץ ישראל

מכובדי,

בשנים האחרונות נאלצים המנהל האזרחי, משטרת מחוז ש"י וצה"ל להתמודד עם עשרות צעירים אשר מקימים נקודת יישוב על גבעות בשטחים, ללא היתרים ובניגוד לחוק.

כפי שבוודאי ידוע לך על פי צו מס' 1585 (מצורף בזאת) כל המבצע עבודת בינוי בשטחי הגדה הטעונה רישיון על פי חוק, ללא קבל רישיון כאמור- דינו קנס או מאסר של שנתיים.

יש לציין כי בני הנוער אינם פועלים באופן ספונטאני ואת הפעילות הבלתי חוקית ממנים ומארגנים אגודות שונות וביניהם על פי החשד "ארגון נאמני ארץ ישראל" ו –" נוער למען ארץ ישראל".

אתר האינטרנט של ארגונים אלו מציג לעיני כל את הפרות החוק המתרחשות כמעט מדי שבוע ברחבי הגדה: www.eretzil.org

יתרה מזאת, פעילי המטה ממשיכים להתראיין באמצעי התקשורת השונים ולהציג בפני הציבור בישראל את הפעילויות אותן הם מבצעים בניגוד לחוק. את פעילות המטה מנהלים על פי הפרסומים הגב' דניאלה וייס ומר מאיר ברטלר אשר מציגים את עצמם כיוזמים ומוציאם לפועל של הפעילות הבלתי חוקית.

חשוב לציין כי הקמת המאחזים על גבעות השטחים איננה פעילות שמטרתה להביע מחאה או עמדה פוליטית ואין היא עומדת במבחן חופש ההפגנה או הביטוי. בפועל מדובר בשורה של פעילויות אשר מטרתן להתיש את כוחות הביטחון ולהקים יישובים חדשים ברחבי הגדה ובניגוד לחוק.

פעילות אנשי הימין בגבעות, ופינוי המאחזים פוגעת בפעילות השוטפת של כוחות המשטרה והביטחון ועולה למשלם המיסים הישראלי מאות אלפי שקלים.

על כן, הנני פונה אלייך בבקשה לפתוח בחקירה פלילית ולמצות את כל ההליכים כנגד מארגני הפעילות במאחזים וכנגד הארגונים אשר מעודדים ומארגנים את הפעילות בשטח. ללא הטלת אחריות אישית וגביית מחיר מפורעי החוק, ימשיכו כוחות צה"ל והמשטרה לעסוק השקם וערב בפינוי מבנים וסכות שהוקמו שלא כדין ברחבי הגדה.

בכבוד רב,

יריב אופנהיימר

מזכ"ל שלום עכשיו