"מחכים לשימוע בלב פתוח ונפש חפצה"

מזוז לפרקליטי אולמרט: על אף הסגנון הבוטה של מכתבכם, אנו עדיין נכונים, כתמיד, לשמוע טענות ענייניות בלב פתוח ונפש חפצה.

עוזי ברוך , כ"ד בתמוז תשס"ט

היועץ מזוז
היועץ מזוז
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, הגיב הערב (חמישי) לטענותיהם של פרקליטיו של אולמרט שהודיעו כי מרשם, ראש הממשלה לשעבר, מוותר על השימוע בעניינו.

לשכת מזוז מציינת כי ההזמנה לשימוע נמסרה לפני כתשעה חודשים, "המועדים עליהם דובר בחודשים מרץ ואפריל נדחו על ידיכם, עד אשר הגענו - לאחר שאף בג"ץ נדרש לענין ואמר את דברו - למועדי שימוע שתחילתם במחצית חודש אוגוסט". 

"לגוף העניין - איננו רואים סתירה בין הגשת כתב האישום בעניינה של הגב' ריסבי-רז לבין קיום שימוע בעניינו של מר אולמרט בלב פתוח ונפש חפצה. כידוע לכם, כל תיק ותיק נבחן ונשקל בהתאם לראיות הקיימות בו, וגם החלטות בעניינם של נאשמים שונים באותה פרשה מתקבלות בהתאם לתשתית הראייתית הספציפית ביחס לכל אחד מהם בנפרד. כתב האישום בעניינה של רחל ריסבי-רז מבוסס בעיקרו על גרסאות מעורבים אחרים, וכן גם על גרסתה היא באשר למעורבותו של מרשיכם - ולא על גרסת מר אולמרט אשר הכחיש כל מעורבות בטיפול בענינים אלה, וכן מודעות לפעולות שנעשו בענין", כתב עוזרו של היועץ המשפטי, רן ניזרי.

"גם בעניינו של מרשכם אנו מצויים בשלב שלאחר סיום החקירה ולאחר סיום בחינת הראיות ע"י התביעה ולאחר גיבוש עמדה, בכפוף לשימוע. העמדה הלכאורית שגובשה פורטה בפני מרשכם בהודעת השימוע  מלפני כ- 9 חודשים ובמסמך פירוט חשדות שהועבר לכם. בנסיבות אלה, אין בהגשת כתב-האישום נגד ריסבי-רז כדי למנוע ממרשכם לנסות ולשכנע בנכונות גרסתו. יתרה מזאת, ככל שתתקבל על ידינו בהמשך גרסתו של מרשכם, יישקלו כמובן ההשלכות, ככל שתהיינה, על כתב האישום נגד ריסבי-רז". 

"עוד נבקש להבהיר, כפי שהודענוכם זה מכבר, כי אנו מתייחסים לשלוש הפרשיות הרלבנטיות - פרשת טלנסקי, פרשת מרכז ההשקעות ופרשת ראשונטורס - כמכלול אחד. ממילא, אף שרשמנו לפנינו כי הנכם בוחרים מיוזמתכם לא להתייצב לשימוע, איננו מתכוונים להגיש כבר כעת את כתב האישום בענין ראשונטורס, ונמתין עד לאחר השימועים שייערכו בענין פרשת טלנסקי ובפרשת מרכז ההשקעות". 

לסיום כותב ניזרי, "על אף הסגנון הבוטה של מכתבכם, אנו עדיין נכונים, כתמיד, לשמוע טענות ענייניות בלב פתוח ונפש חפצה, כפי שנעשה בעבר. ככל שתחליטו לחזור בכם מהחלטתכם לוותר על הזכות לשימוע בפרשת ראשונטורס, ולקיימו במועד שנקבע - אנא הודיעונו בהקדם".