המינהל הציבורי לוקה בשרירות לב

דו"ח נציב תלונות הציבור: קיים חשש שהמינהל הציבורי בישראל לוקה בשרירות לב, באטימות ובחוסר התחשבות באזרח הנזקק לשירותיו.

עוזי ברוך , א' באב תשס"ט

משפרים את השירות. ביטוח לאומי
משפרים את השירות. ביטוח לאומי

קיים חשש שהמינהל הציבורי בישראל לוקה בשרירות לב, באטימות ובחוסר התחשבות באזרח הנזקק לשירותיו. כך עולה מהדוח השנתי מס' 35 של נציב תלונות הציבור.

הדוח שנמסר היום לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, מצביע על כך שכ-40% מכלל התלונות שמוגשות לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה נמצאו מוצדקות. זהו שיעור גבוה ביותר לעומת  המקובל במדינות המתוקנות.

בין הגופים שבולטים במספר התלונות הגבוה נגדם: המוסד לבטוח לאומי; משטרת ישראל; משרד האוצר; משרד המשפטים ומערכת בתי המשפט; משרד הפנים.

בין הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם היה גדול יותר מהממוצע, בולטים: חברת אגד כ-58%; משרד התחבורה כ-55%; חברת דואר ישראל 56%; רשות השידור 50%; עיריית באר שבע כ-42%; חברת רכבת ישראל כ-40%; חברת חשמל כ-40%.

מנהל נציבות תלונות הציבור, עו"ד הלל שמגר, דיווח לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת כי השנה צפוי להישבר השיא השנתי של התלונות שמוגשות לנציבות והוא יעבור את ה-12,000 תלונות.

חברי הוועדה לענייני ביקורת המדינה הדגישו שנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה הפכה, הלכה למעשה, לכתובת העיקרית עבור אזרח הנתקל בקיפוח מצד השלטונות.