רבנים נגד השופט ספי אלון

קבוצת רבנים מרבני הציונות הדתית קוראים בגילוי דעת ישיר לחברי הועדה לבחירת שופטים למנוע את מינויו של השופט ספי אלון לעליון.

שמעון כהן , כ"ט באב תשס"ט

יגיע לבית משפט העליון? המאבק נמשך
יגיע לבית משפט העליון? המאבק נמשך
פלאש 90

שורת רבנים מהציונות הדתית פרסמו הלילה גילוי דעת נדיר בקריאתו הישירה שלא למנות את השופט ספי אלון לבית המשפט העליון. זאת כאשר פרשת עצורי כפר דרום שנשלחו על ידי השופט למעצר המוני היא הפרשה המרכזית המועלית בגילוי הדעת ככזו שבשלה ראוי למנוע את המינוי בשל מה שהיא מבטאת.

את גילוי הדעת מפנים הרבנים לחברי הוועדה למינוי שופטים ובה הם כותבים:

אנו מרבני הציונות הדתית, קוראים לוועדה למינוי שופטים שלא למנות את השופט ספי איילון לבית המשפט העליון. השופט אילון לא עמד במבחן ההגינות המשפטית עליה מדברת פרשת השבוע, פרשת שופטים.

שעת המבחן שלו הייתה כשהובאו לפניו שישים מעצורי כפר דרום ביניהם גם נערים רכים, במקרה זה הוא שש לדון אותם למעצר ולא דן כל מקרה לגופו, זאת בניגוד לכללי המשפט התקינים. היה זה אחד השיאים של פגיעה בזכויות העצורים ובכללי המשפט התקינים בכל תקופת הגירוש. הוא הראה כי הוא מעדיף את ראית המערכת הפוליטית על ראית הצדק החברתי. השופט אילון כשל במבחן זה.

לעומת זאת, השופט אילון נקט בגישה מקילה כלפי נצ"מ ניסו שחם שתכנן לפעול באלימות ובניגוד לחוק כלפי המפגינים בכפר מימון. שתי קצוות אלו של שיקול הדעת שלו לא מותירים מקום למועמדותו.

הרבנים החתומים על גילוי הדעת הם: הרב דב ליאור, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן, הרב יגאל קמינצקי, הרב יהודה זולדן, הרב אליקים לבנון, הרב אליעזר מלמד, הרב אברהם יעקב שרייבר, הרב שלמה אישון, הרב שלמה רוזנפלד, הרב אליהו בלום, הרב דוד פנדל, הרב חיים רטיג והרב עו"ד דוד ניסני.

החותמים מציינים כי רשימת הרבנים היא רשימה ראשונית והם צפויים לשגר בקרוב רשימה נוספת של רבנים ואישים תומכי קריאתם לחברי הוועדה.