שר החינוך מינה ועד חינוך חדש

שר החינוך, גדעון סער, מינה היום באישור הממשלה, ועד חינוך, המשמש לפי חוק הגוף המייעץ לשר החינוך.

שלמה פיוטרקובסקי , ד' באלול תשס"ט

ועד חדש. סער
ועד חדש. סער
פלאש 90

שר החינוך, גדעון סער, מינה היום באישור הממשלה, ועד חינוך המשמש באופיו כגוף המייעץ לשר החינוך. החוק קובע, כי "השר יוועץ בועד החינוך בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי חוק זה, פרט לסייגים הקבועים בחוק".

סעיף 12 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953 (להלן – החוק) קובע כי "יוקם ועד לעניני החינוך (להלן – ועד החינוך), אשר מספר חבריו יהיה לא פחות מחמישה-עשר. חברי הועד יתמנו על ידי השר, באישור הממשלה, כל אחד לתקופה של ארבע שנים. כחברי הועד יתמנו אנשים פעילים בשדה החינוך, עובדים של משרד החינוך שמספרם לא יעלה על 25% מכל חברי הועד ומועמדים של רשויות מקומיות, מוסדות החינוך הגבוה וארגוני המורים". 

הועד המוצע כולל נציגי רשויות מקומיות, נציגי ארגוני המורים, וכן נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, מכללות ואוניברסיטאות.   כולם פעילים בשדה החינוך.

הצעתו של שר החינוך למנות את חברי ועד החינוך אושרה היום על ידי הממשלה במישאל טלפוני. כמו כן, חברי הועד אושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים בהתאם לסעיף 60א' לחוק החברות הממשלתיות.

בכוונת שר החינוך לכנס תוך מספר ימים את ועד החינוך החדש לישיבתו הראשונה. מאז הסתיימה כהונתו של ועד החינוך הקודם במרץ 2008, לפני כשנה וחצי, לא מונה ולא פעל ועד חינוך. מיד לאחר כניסתו לתפקיד, החל השר גדעון סער בפעילות לצורך מינוי הועד החדש אשר מינויו הושלם, כאמור.

החברים בועד החינוך:

עובדי משרד החינוך: ד"ר אורנה שמחון, יהודית דיין.

פעילים בשדה החינוך: ג'לאל ספאדי, הרב שי פירון, הרב יצחק לוי, ניסים שלם.

מועמדים מטעם מוסדות החינוך הגבוה: פרופ' מלכה מרגלית, הרב ד"ר יהודה פליקס, פרופ' יוסף שימרון, פרופ' קנט פרייס, פרופ' עופרה מייזלס.

מועמדים מטעם רשויות מקומיות: אבי קמינסקי, יפעת קריב.

מועמדים מטעם ארגוני המורים: מוסא סופיאן – עובד משרד החינוך, הסתדרות המורים, נורית ולנסי – ארגון המורים העל-יסודיים.