הרב טאו: הגוף הבוחר - "פרסה"

הרב צבי טאו אינו מבין כיצד שמו הופיע בין שמות חברי הוועדה הבוחרים את נציג הציונות הדתית, למשרת הרב הראשי של ירושלים.

עוזי ברוך , ה' באלול תשס"ט

הרב טאו
הרב טאו

"התפלאתי מאוד למצוא את שמי בין חברי הגוף הבוחר במועמד להיות רבה של ירושלים עיה"ק ת"ו וזאת מבלי לשאול את פי כלל, אשר לא צויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. החרשתי ונענשתי מיד", כותב במכתב חריף נשיא ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, לאחר שגילה כי שמו שורבב לשמות חברי הוועדה הבוחרים את נציג הציונות הדתית למשרת הרב הראשי של ירושלים.

"כי עתה הגדילו שנית לעשות שימוש בשמי ועכשיו בהדביקם לו, שלא בצדק ולא באמת, תואר ראש ישיבת הר המור בשעה שבה ישיבה קדושה זו עומדים בראשה הרב עמיאל שליט"א והרב מרדכי שליט"א. אני תוהה, האם אין זה מעורר תמיהה, האם אין זה מראה על טיבה של כל הפרסה הלזו? בצפיה להרמת קרנה של ירושלים עיהק תובב"א".

לאחרונה ריכזה ועדת רבני הציונות הדתית את מועמדותם של רבנים רבים. בסופה החליטה על שבעה מועמדים שהתחייבו בין היתר, שלא להתמודד עצמאית במקרה שלא ייבחרו ע"י הוועדה.   

המועמדים הם:

הרב איתן איזמן – רב קהילת ישראל הצעיר קרית משה וראש רשתות החינוך צביה ונעם.
הרב יוסף כרמל – ראש מכון ארץ חמדה.
הרב דוד לבנון – רב קהילת נעם בגבעת שאול ואב"ד בירושלים.
הרב ישעי'ה שטינברגר – רב שכונת רמת שרת ור"מ בישיבת הכותל.
הרב נחום נריה – לשעבר ר"מ בישיבת הכותל.
הרב איסר קלונסקי – רב שכונת גבעת מרדכי.
הרב אריה שטרן – ראש מכון הלכה ברורה.  

לערוץ 7 נמסר אז כי שמותיהם של חברי הגוף הבוחר ישארו חסויים עד סמוך מאוד למועד הבחירה, כדי למנוע מערכות לחצים ושתדלנויות.

מכתבו של הרב טאו