אושר ההסכם לרכישת גז טבעי מחברת EMG

דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את שדרוג ההסכם לרכישת גז טבעי ממצרים. דלק: החברה נכנעת לסחטנות המצרים.

עוזי ברוך , ז' באלול תשס"ט

מצרים
מצרים
פלאש 90

‏דירקטוריון חברת חשמל, בראשות היו"ר מוטי פרידמן, אישר היום את שינוי ההסכם, שגובש בין חברת החשמל לבין חברת EMG. בכך, הבטיח הדירקטוריון את אספקת הגז הסדירה ממצרים. לטענת החברה, אספקה זו תבטיח, שחברת החשמל תוכל לעמוד במדיניות שקבע משרד התשתיות הלאומיות, לפיה 40% מסך ייצור החשמל ייוצר באמצעות גז טבעי. 

מנכ"ל חברת החשמל, עמוס לסקר אמר, שאספקת גז ממספר מקורות היא תנאי הכרחי למעבר להיקף ייצור של 40% בגז, מהיבט של אמינות ושרידות מערכת ייצור החשמל. התבססות על מקור אחד מגבילה היקף זה לכ-25% בלבד. 

יו"ר דירקטוריון החברה, מוטי פרידמן אמר, שסל הדלקים החדש, יאפשר הוזלה של עלויות ייצור החשמל ויביא להפחתה משמעותית של פליטות המזהמים הכרוכות בייצור החשמל. 

כזכור, חברת החשמל חתמה בחודש אוגוסט 2005 על הסכם לרכישת גז טבעי מחברת EMG (הרוכשת את הגז מחברות הגז המצריות EGPC/EGAS) לתקופה של 20 שנה, וזאת לאחר שנחתם מזכר הבנות בין ממשלת מצרים לבין ממשלת ישראל, לפיו ממשלת מצרים ערבה לאספקת גז טבעי למדינת ישראל. כתוצאה ממחסור כללי של גז במצרים, שנבע מפיגור בהכנסת שדות הפקה חדשים שהגבילו את היקפי האספקה, ומביקושים גבוהים במיוחד של גז במצרים, חלו עיכובים בהזרמת הגז לחברת החשמל. 

"דירקטוריון חברת החשמל החליט בישיבתו היום לאחר ששקל את כל האופציות העומדות בפניו, ולאחר התייעצות עם יועצים בינלאומיים ועם יועצים בארץ, הן בהיבט המסחרי והן בהיבט המשפטי, לשנות את הסכם רכישת הגז עם חברת EMG הכולל שינוי מחיר מחד, ומאידך הקטנת כמות הבסיס וצעדים נוספים להבטחת האספקה. שינוי ההסכם מכין את התשתית החוזית להגדלת רכישות הגז בעתיד, עם פיתוח תגליות הגז בישראל", נמסר.

המתחרה הישראלית דלק, שבשליטת איש העסקים, יצחק תשובה, זעמה אתמול על שדרוג ההסכם עם המצרים שעלול לפגוע בחברת הגז הישראלית, "חברת החשמל מפלה את הגז הטבעי הישראלי לעומת הגז הטבעי המצרי, ונכנעת לסחטנות של ספקי הגז המצרים, למרות שאלה הפרו את ההסכמים איתה", כתב עורך דינה של חברת דלק, דורי קלגסבלד.