הרכבת לא תוכל להפלות לטובה משרתי צבא

בית הדין לעבודה קיבל את העתירה שהגישו עובדים ערבים של הרכבת וקבע שלא ניתן להפלות מועמדים לעבודה על רקע שירות צבאי.

שמעון כהן , כ' באלול תשס"ט

רכבת ללא אפליה
רכבת ללא אפליה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב אימץ את עמדת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת לפיה לא תוכל רכבת ישראל להפלות לטובה מי ששירת בצבא בעת הקבלה לעבודה.

השופטת אהובה עציון ונציגי הציבור שמעון לפיד וזאב פוטרמן שקיבלו את ההחלטה החליטו שהנהלת הרכבת "לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח כי הקריטריונים החדשים מתחייבים מאופיים וממהותם של התפקיד ולא מפלים את מי שלא שירת בצבא".

בהחלטה זו התקבלה הבקשה לצו מניעה שהוגשה בשם עובדים ערבים של רכבת ישראל, שפוטרו מעבודתם לאחר שרכבת ישראל החליטה על קביעת שירות מלא בצה"ל כתנאי למשרה. כזכור, לאחר פרסום תלונותיהם של העובדים הערבים החל פולמוס מקיף בתקשורת הישראלית סביב שאלת הפלייתם לכאורה של עובדים, כאילו על רק לאומי.

לאחר פתיחת ההליכים בבית-הדין קבעה הרכבת "קריטריונים חלופיים" לפיהם יוכלו להתקבל למשרה גם מי שלא שירתו בצה"ל.

בית-הדין לעבודה קיבל את הטענה, לפיה הצבת שירות הצבאי כתנאי למשרה היתה מפלה ולא הכרחי בשל אופיו ומהותו של התפקיד .

עורכת הדין קניג-יאיר אמרה כי "חשיבותה של נציבות שוויון היא בהתוויית מדיניות שוויונית ומניעת אפליה בשוק העבודה. במקרה הנוכחי, עמדתה של הנציבות התקבלה בידי בית הדין, ואני מברכת על ההחלטה שניתנה".