המנחים בפתוחה מאיימים לחזור ולשבות

סגל המנחים באוניברסיטה הפתוחה מאיימים בחידוש השביתה במהלך הסמסטר הקרוב, באם לא תחול התקדמות בהליך הגישור.

שלמה פיוטרקובסקי , ל' בתשרי תש"ע

סטודנטים
סטודנטים
פלאש 90

סגל המנחים ומרכזי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, המאוגדים בארגון 'כח לעובדים', מאיימים בחידוש השביתה במהלך הסמסטר הקרוב, באם לא תחול התקדמות בהליך הגישור אליו נכנסו לפני ארבעה חודשים עם הנהלת האוניברסיטה.

בהודעה לסטודנטים שפרסמו המנחים נאמר, כי "אנו, מנחים ומרכזי הוראה, מקווים שההסכם אליו אנו שואפים יושג במהלך השבועות הקרובים, ומבקשים להבהיר, שללא חתימה על הסכם שכזה צפויים צעדים ארגוניים במהלך סמסטר 2010א, ובמסגרתם שיבושים ואף השבתה מלאה של פעילות ההוראה באו"פ".

עם זאת מבהירים המנחים, כי "כולנו מקווים שבסופו של דבר לא יהיה צורך לנקוט בצעדים ארגוניים, ושלאחר עשרות שנים נזכה כולנו, כבר במהלך סמסטר זה, להסדרת יחסי העבודה באוניברסיטה הפתוחה, ולמתן תנאי עבודה הוגנים לכלל חברי סגל ההוראה".

חששותיהם של המנחים נובעים בין השאר ממהערכות, לפיהן הנהלת האוניברסיטה מנסה לאגד את המנחים באופן אלטרנטיבי לארגון הקיים, וזאת באמצעות ההסתדרות, איתה פתחה ההנהלה במו"מ הנוגע לתנאי העסקת הסגל המנהלי.