תנועות הנוער הציוניות מתאחדות

למרות ההבדלים המהותיים כל תנועות הנוער החליטו להתכנס על מנת לאחד כוחות לקידום עקרונות משותפים.

יוני קמפינסקי , י' בחשון תש"ע