מה הופך את היהודים לאינטליגנטים יותר?

איך הפך העם היהודי למוביל אינטלקטואלי עולמי? איש מחלקת המדינה האמריקאית חקר את הנושא ופרסם מאמר מקיף עם מסקנה מפתיעה.

שמעון כהן , כ"א בחשון תש"ע

תלמידים מתפללים
תלמידים מתפללים

מה הופך את העם היהודי לעם אינטלגנטי? האם מדובר בתורשה גנטית? האם בסוג עיסוקו במרוצת הדורות? מתברר שחוקר גוי בשם צ'ארלס מארי, איש מחלקת המדינה האמריקאית, חקר את סיבת הגאוניות היהודית והגיע למסקנות מרתקות אותן הציג במאמר שהוצג בעבר הלא רחוק. על המאמר סיפר ביומן ערוץ 7 הסוציולוג יצחק ברמן.

ברמן מספר שבראשית מאמרו הוכיח מארי קביעות בסיס ולפיהן אינטליגנציה גבוהה מביאה להצלחה משמעותית יותר מהשכלה או ממצב כלכלי משפחתי, ובחינה של הנתונים לאורך הדורות העלו שליהודים אינטליגנציה גבוהה. "הוא מביא נתונים שמוכיחים שהיהודים תמיד היו מוצלחים במדע ובכל מה שקשור לאינטליגנציה מאז ימי הביניים. כאן הוא מתחיל לחפש את הסיבה".

במאמרו מציג מארי נתונים ולפיהם מקומו של היהודי בעולם המדע והמוסיקה גבוה הרבה מעבר למספרו באוכלוסיה. בימי הביניים עמד מספר אנשי המדע היהודים על 15%, מספר רב הרבה יותר ממספרם באוכלוסיה. בין השנים 1870 עד ל-1950 התברר כי במוסיקה היהודים מהווים פי חמש ממספרם באוכלוסיה, במתמטיקה פי 12 ובפילוסופיה פי 14. כל זאת לבד מהמספרים הידועים של זוכי פרס נובל היהודים.

בראשית מאמרו המחקרי מנסה לבחון מארי את הטענה ולפיה הגורם הגנטי הוא שהוביל למציאות זו. טענה זו מקבלת אישור על ידי בדיקת  ילדים שאינם יהודים שגדלו בבתים יהודיים. נמצא שילדים אלה על אף החינוך שקבלו  והסביבה בה גדלו,  הם בעלי אינטליגנציה דומה לזו של שכניהם הגויים. בהמשך טען שאולי קיימות שתי סיבות מרכזיות לדבר – האחת היא שרק היהודים הפקחים שרדו ואילו האחרים התבוללו. האחרת טמונה בציטוט התלמודי שמחייב כל אדם לעשות כל שביכולתו כדי לחתן את בתו עם תלמיד חכם. בכך, סבר מארי נקבע הבסיס לפיתוחו האינטלקטואלי של העם היהודי.

ברמן ממשיך ומתאר בדבריו את שלבי מאמרו המחקרי של מארי, מאמר הכולל את הנחייתו של יהושע בן גמלא בשנת 64 לספירה ולפיה על כל אדם ללמד את ילדיו מגיל שש לקרוא, ובתוך מאה שנה מאז הנחיה זו למדו כל היהודים לקרוא ולכתוב. לנתון זה הוסיף מארי את חורבן בית המקדש שהעביר את מסת כובד משמעות העבודה מקורבנות לישיבות, היינו ללימוד התורה. כמו כן הוא מזכיר את הנתון ההיסטורי שבגירוש בבל על ידי נבוכדנצאר כאשר זה גירש מארץ ישראל את האליטה האינטלקטואלית והותיר את דלת העם בארץ.

ולמרות כל אלה נותרה בעיני מארי שאלה אחת מרכזית והיא כיצד זה בתקופת יציאת מצרים שבט אחד של נוודים וחקלאים פיתח אינטליגנציה ואילו האחרים לא עשו כן. מארי עונה לשאלה זו במענה מפתיע: "היהודים הם העם הנבחר".