הבן איש חי - לא מה שחשבתם

מחקר חדש מעלה כי מי שעושה "תורתו אומנותו" – כלומר אינו מפרנס את עצמו ועוסק בתורה כל היום, אינו הולך בדרכי הבן איש חי.

עוזי ברוך , כ"ח בטבת תש"ע

הבן איש חי
הבן איש חי

רבי יוסף חיים מבגדד - ה"בן איש חי", אחד מפוסקי ההלכה החשובים וסמל הלימוד המסורתי, אחת הדמויות המשפיעות ביותר כיום על הציבור החרדי והדתי של יוצאי עדות המזרח (בין היתר, הרב מרדכי אליהו, מנהיגם הבלתי מעורער של הציבור החרד"לי, נחשב כממשיך דרכו), מתגלה במחקר אקדמי, כבעל דעות שהיו מפתיעות רבים.

במסגרת עבודת הדוקטורט בהנחיית פרופ' אבי אלקיים מהמחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת בר-אילן חוקר מיכאל גרוס, מרצה במכללת "אורות ישראל" קמפוס רחובות, את כתבי הרב יוסף חיים. במסגרת המחקר נחשף מיכאל גרוס לעמדתו של הבן איש חי בשאלת "תורתו אומנותו" ואת מסקנותיו חשף לראשונה השבוע במסגרת חשיפת המחקרים החצי - שנתית של מכללת "אורות ישראל", קמפוס רחובות. מתברר, שבאופן עקבי, הבן איש חי מחייב לימודי חול, לימוד מקצוע, ותובע מהאדם לדאוג לרווחתו ולרווחת בני ביתו מתוך עבודתו ועמלו. בספרו, "ספר בן יהוידע" אומר הבן איש חי: "עדיף אדם שיש לו עסק ומלאכה באיזה שעות מן היום ונהנה מיגיע כפיו, מאשר אדם העוסק בתורה כל היום כולו".

בעקבות תוצאות המחקר מציע מיכאל גרוס למערכת החינוך בציבור הדתי לאומי, להשתמש גם בכתביו של הבן איש חי להדגשת חשיבות לימוד מקצוע ולא רק בגדולי תורה כמו הרב קוק והרב רפאל הירש, בין השאר בכדי לאפשר לתלמידים להיחשף גם לגדולי תורה השייכים לעדות המזרח.

אין ספק שתוצאות המחקר מלמדות, כי מי שעושה "תורתו אומנותו" – כלומר אינו מפרנס את עצמו ועוסק בתורה כל היום, אינו הולך בדרכי הבן איש חי, לפחות לא מבחינות אלו, וכי הבן איש חי לא היה מברך על התנהלות כפי שנראית כיום ברחוב החרדי – לימוד תורה שאין עבודה לצידה, ולא היה מברך על הימנעות מלימודי חול כפי שמתחיל להסתמן היום בקרב הציבור החרד"לי. הרב חיים פוגל יו"ר עמותת אורות ישראל ציין בהתייחס לתוצאות המחקר: "אף שתוצאות המחקר בוודאי יעוררו מחלוקת, אני רואה את המחקר עצמו כחשוב מאין כמותו, ככזה המאפשר לנו ללמוד את הגותו של אחד מגדולי ישראל, בכלים אקדמיים טהורים. משמח אותי לראות את המחקר האקדמי מתרכז בנושאים תורניים, כך שהכלי האקדמי הופך לכלי שרת בידי ההגות התורנית, מפתח את החשיבה התורנית ואת הפולמוס התורני כולו".