'ההפגנה בשמעון הצדיק הייתה סיכון לציבור'

השר אהרונוביץ' קובע: מעצר פעילי השמאל המפגינים נגד תושבי "שמעון הצדיק" היהודים בוצע, מאחר וההפגנה היתה בלתי חוקית ומסוכנת.

שמעון כהן , ה' בשבט תש"ע

אהרונוביץ'
אהרונוביץ'

בתגובה לשאילתא של חבר הכנסת אחמד טיבי בנושא ההפגנות בשכונת שמעון הצדיק שבירושלים, גולל השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ', את אירועי הכניסה היהודית למקום וקבע כי מדובר במעצר שהמשטרה נאלצה לבצעו, כיוון שהמפגינים התעלמו מכל חוק והסכם קודם עם המשטרה והיוותה סיכון לציבור.

השר אהרונביץ' סיפר כיצד "לאחר מאבק משפטי ממושך, פונו בראשון באוגוסט משפחות ערביות משכונת שמעון הצדיק ואת מקומן תפסו תושבים יהודיים. הן פינוי התושבים הערביים והן כניסת התושבים היהודיים לדירות בוצעו עפ"י חוק, בהתאם להכרעת בית המשפט. מאז פינוי המשפחות הערביות וכניסת המשפחות היהודיות למקום, החלו הפרות סדר, הוקם אהל מחאה ובמקביל החלו להתקיים בימי שישי הפגנות ותהלוכות במחאה כנגד הפינוי".  

על ההפגנה והמהלכים שקדמו לה אמר השר: "במהלך השבוע שעבר פנו מארגני ההפגנה ובקשו לקיים עצרת בת 500 משתתפים ביום חמישי ה-14 בינואר, בשעות הערב. המשטרה אישרה את קיום העצרת. במקביל, הוגשה בקשה לקיום תהלוכה ביום שישי ה-15 בינואר, במתכונת דומה לדרך בה התקיימה בשבועות הקודמים, באישור המשטרה. הבקשה הוגשה שלושה ימים לפני מועד האירוע המתוכנן, בעוד שעל פי החוק יש להגיש בקשות מסוג זה לפחות חמישה ימים לפני האירוע. על אף האמור, הודיעה המשטרה כי ניתן יהיה לאשר את האירוע המבוקש במתווה שונה מעט מזה שהתבקש".

אהרונוביץ' ציין בדבריו כי "בשבועות הקודמים, לא עמדו המשתתפים באירוע בתנאים שנקבעו ברישיון, וסרבו להתפזר במועד שנקבע לכך. בנוסף, כמה מבין המשתתפים באירוע חדרו, בניגוד להנחיות המשטרה, למתחם הבתים נשוא המחאה, וכתוצאה מכך פרצו עימותים וקטטות".

"לאור האמור, הודיעה המשטרה למארגנים שתסכים לאשר את כל מרכיבי האירוע, אולם סדר ביצועם יהיה שונה מהמבוקש. המשטרה הסכימה לאשר מתווה אירוע שעל פיו העצרת תבוצע תחילה בשייח' ג'ראח, ומשם יחלו המשתתפים בקיום תהלוכה שתסתיים ותתפזר ברחבת המשביר. מארגני האירוע סרבו לקבל את הצעת המשטרה והחליטו לקיים את האירוע בלא אישורה".

על ההפגנה עצמה אמר: "ביום שישי הגיעו כמאה וחמישים אנשים לשכונת שייח' גראח והחלו בקיום עצרת, בלא אישור המשטרה, במהלכה הונפו שלטים וכרזות ונישאו דברים באמצעות מגפון, במחאה כנגד אכלוס בתי השכונה בתושבים יהודים".

אהרונוביץ' הזכיר לשומעיו במליאת הכנסת כי "אירוע טעון רישוי, הנערך בלא אישור המשטרה מהווה כשלעצמו התקהלות בלתי חוקית. בנוסף, אירוע של התקהלות, ואפילו אינו טעון רישיון, כאשר  קיים יסוד סביר להניח כי יש בו כדי להביא להפרתו של הסדר הציבורי, מהווה אף הוא התקהלות אסורה".

"לאור ניסיון השבועות הקודמים בהם הסתיימו האירועים בעימותים, לאחר שמשתתפים באירועים נכנסו לתוך מתחם הבתים והתעמתו עם יהודים המתגוררים במקום, סברה המשטרה שקיים סיכון לשלום הציבור ולהתפתחות קטטות. לכן, הודיעה המשטרה למשתתפים באירוע כי מדובר בהתקהלות בלתי חוקית, וקראה להם להתפזר. יש לציין שקריאת הפיזור נעשתה לקראת שעת כניסת השבת בה יש נהירה של יהודים לכיוון קבר שמעון הצדיק המצוי במתחם, ולאחר שניתן למשתתפים לקיים את ההפגנה במשך כמעט שעה. לאחר שחלף פרק הזמן שנקצב למשתתפים לפיזור, עצרה המשטרה שבעה עשר מבין המשתתפים באירוע, אשר לא צייתו להוראת הפיזור של המשטרה. יש להבהיר כי אי היענות לקריאת פיזור של קצין משטרה מהווה עבירה פלילית".

"במוצאי שבת הובאו העצורים לבית משפט השלום לצורך שחרורם בתנאים. בית משפט השלום קבע בהחלטתו כי האירוע היווה התקהלות בלתי חוקית, אך החליט לשחרר את העצורים בלא תנאים".

אהרונוביץ' ביקש "לקרוא להרגעת הרוחות", ואמר: "אין להפוך את השכונה לזירת התגוששות בין אינטרסים פוליטיים. אני פונה לכל המעורבים באירועים האחרונים, להימנע מפרובוקציות מיותרות אשר גורמות לתסיסה ומסלימות את המצב".

את דבריו חתם בקביעה ש"משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק במקום ובניגוד לטענות שנשמעו, איננה פוגעת בחופש הביטוי אלא שומרת על הסדר למען כלל הציבור. רשויות האכיפה לא יהססו להמשיך לאכוף את החוק".