משיבים אש בשם הקרן החדשה: גם קצינים אשמים

ארגון 'קשב' הממומן ע"י הקרן החדשה לישראל משיב אש וקובע: דברי קצינים ושרים הופיעו גם הם בדו"ח גולדסטון.

שמעון כהן , י"ט בשבט תש"ע

עופרת יצוקה
עופרת יצוקה

בקרן החדשה לישראל רואים כרדיפה של ממש את הקמפיין האגרסיבי, אותו מנהלים אנשי 'אם תרצו' נגד הקרן. זאת לאור הדיווחים העיתונאיים אודות תרומתם של אנשי הקרן לגיבוש הנתונים שהובילו לדו"ח גולדסטון.

יצוין כי בימים האחרונים ניתן למצוא בשלטי חוצות אלקטרוניים במרכזי הערים כיתובים בגנותה של נעמי חזן העומדת בראש הקרן והשוואתה לגולדסטון עצמו.

בקרן מאיימים בתביעות משפטיות נגד העומדים מאחורי הקמפיין ואילו ב'אם תרצו' מבהירים שבכוונתם לעמוד איתן מאחורי הדברים.

במכתב ששיגרה עמותת 'קשב', אחת העמותות הנתמכות כלכלית מהקרן החדשה לישראל, ליואב צור, עורך מעריב, היא קובעת כמבקרת תקשורת שהתחקיר שביצעו אנשי 'אם תרצו' ופורסם על ידי כתב העיתון, בן כספית, פורסם בכתבה נגועה ב"כשלים עיתונאיים בסיסיים ומטרידים והיא רצופה בגילויי שטנה בוטים, על גבול ההסתה, כלפי ארגוני החברה האזרחית בישראל".

יצוין כי בפתח המכתב לעורך מעריב הגדיר יזהר באר, מנכ"ל 'קשב' את ארגונו כארגון העוסק במעקב ובניתוח הסיקור התקשורתי בישראל. את אזכור הקשר הכלכלי בין 'קשב' לקרן הישראלית החדשה, מושא הגנתו, הותיר באר לסופו של המכתב.

במכתבו מנסה באר לקבוע כי לא רק ארגוני השמאל הממומנים על ידי הקרן הם העומדים מאחורי גיבוש מסקנות גולדסטון אלא דווקא קציני צה"ל בכירים ואף שרי ממשלה. "ניתוח פשוט של דו"ח גולדסטון, שאותו לא טרח כתבכם לעשות, היה מעלה כי מי שתרם את עיקר הביסוס למסקנותיו היו דווקא פרסומים בעיתונות הישראלית והתבטאויות של קציני צה"ל ושל שרים בממשלה. אלא שכתב מעריב לא בדק ולא אמר על כך דבר". הוא מציג במכתבו ציטטות של שרים וקצינים המאיימים כי צה"ל יגיב בתוקף מול איומי טרור.

באר תוקף באופן ישיר גם את אנשי 'אם תרצו' וקובע כי בניגוד לאמור בכתבה הם אינם תנועת מרכז חוץ פרלמנטארית הפועלת לחיזוק ערכי הציונות, כפי שכתב כספית שהגדיר גם את ראשיה כחילוניים חדורי מוטיבציה אזרחית.

בהסתמך על דיווחים תקשורתיים קודמים מוכיח באר שרונן שובל יו"ר הארגון היה בעברו דובר "תא כתום", כפי שעולה מכתבות שונות, בהן גם כתבות בערוץ 7. שובל מוזכר במכתב כמי שהדליק משואה כיקיר גוש קטיף והיה מעורב בהפגנות נגד העקירה, עובדות המוכיחות לטעמו של באר את היותו איש ימין ואת פעילותו כנובעת מתוך תפיסת עולמו זו.

כאמור, בסוף מכתבו מציין באר את הקשר בין ארגונו לקרן הישראלית החדשה וכותב ש"כאחת העמותות שנתמכו על ידי הקרן החדשה לישראל וכגוף העוסק בביקורת תקשורת לתועלת הציבור אנו סבורים כי מחובת מעריב לתקן את אי הדיוקים וההשמטות שהיו בכתבה ולהתנצל בפני הארגונים הרלבנטיים שנפגעו קשה מהפרסום הנ"ל".