מכתב גלוי לפורום תקנה

הרב ישראל רוזן, ראש מכון צומת, פונה במכתב גלוי לחברי פורום תקנה, בעקבות פרשת הרב מוטי אלון, ודורש בשם הציבור כמה הבהרות.

הרב ישראל רוזן , ב' באדר תש"ע

הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזן

בהתרגשות רבה אני מרשה לעצמי לפנות לפורום 'תקנה' במכתב גלוי, בפרשת הרב מוטי אלון, ובטוחני כי אני משמש פה למאות ואלפים מאנ"ש ומכל שדרות הציבור הישראלי.

אקדים ואומר כי אני תומך מאד בעצם קיומו של פורום כזה, גם אם אין הוא אינסטנציה משפטית. אני מאמין כי 'פורום שיפוטי' פנים-מיגזרי יכול להיות אמין ובעיקר יעיל וסמכותי. לפיכך, בשל המבוכה הציבורית הרחבה, אציע שתפרסמו תשובות לשאלות הבאות שכולן מן המישור הפרוצדוראלי.

וזאת למודעי, אינני מבקש שום מידע על ה'האשמות' או ה'החלטות', אלא אך ורק על תהליך הבירור וקבלת ההחלטות.

א.     חשוב ביותר לדעת מיהם האישים (להלן: בית הדין) שעסקו ממש בשמיעת עדויות ובניהול 'דרישה וחקירה' פנים אל פנים מול המתלוננים/ות (להלן: המתלונן) והרב מוטי אלון? או שמא הבירור העובדתי נערך באמצעות באי-כוח של בית הדין?

ב.      כמו כן, האם כל השיחות/הבירורים היו מול המתלונן והרב בעצמם או מול באי-כוחם?

ג.      יש חשיבות רבה לשאלה האם ההחלטות/ההמלצות (להלן: הפסק) של הפורום כלפי הרב ניתנו רק ע"י בית הדין או בפורום רחב יותר? ואם בפורום רחב, מה ואיך היו מקורות המידע של הקבוצה הרחבה יותר?

ד.      נודה גם למתן מידע האם הפסק ניתן פה אחד, או ברוב דעות? ואם כן, מה היה היחס המספרי בין רוב למיעוט? והאם דעת המיעוט היתה לתת פסק מקיל או מחמיר יותר?

ה.     רצוי ביותר לפרט באזני הציבור את הפרוצדורה כולה, ואת כל שלבי הטיפול בפרשה, כולל לוחות זמנים וכד'.

תשובות לשאלות אלו ישרו אוירה של אמינות, גם אם כל הנושאים שנחקרו ישארו חסויים. בטוחני כי תשובות נאמנות ומלאות יועילו להנמיך את להבות הבעירה הבוערת בקרבנו ואוכלת את כולנו מבפנים.