10 שאלות ל'פורום תקנה' ולרב אלון

הרב ישראל רוזן: אני סבור כי הכרח להקים מיידית מעין 'בית דין בורר', בהסכמת 'שני הצדדים', שיורכב מ-3 אישים תורניים.

הרב ישראל רוזן , ד' באדר תש"ע

הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזן

לציונות הדתית על כל אגפיה והסתעפויותיה

בעקבות 'מכתב גלוי לפורום תקנה' שהתפרסם באתר 'ערוץ 7' קבלתי קריאות עידוד רבות מכיוונים שונים. אני מוצא לנכון, איפוא, להרחיב מעט את שאלותיי ולהפנותם ל'שני הצדדים' - ל'פורום תקנה' ולרב מוטי אלון.

אני סבור כי הכרח להקים מיידית מעין 'בית דין בורר', בהשכמת 'שני הצדדים', שיורכב מ-3 אישים תורניים (אולי אחד מהם משדה החינוך, הפסיכולוגיה או המשפט). 'מרחב המחיה' שלהם יהיו שאלות אלו ודומיהן, דהיינו בעיקר במישור הפרוצדוראלי. העליתי גם שאלות אשר לכאורה ניתנו עליהן תשובות באמצעי התקשורת מפי דוברים שונים.

המטרה העיקרית של 'בוררות' זו היא ליצור הרגעה מיידית של ה'שטח' הגועש. תפילתי ותקוותי כי מ'בוררות' מעין זו תצמח גם ישועה חינוכית צופה פני עתיד.

ישראל רוזן, אלון שבות

* * *

10 שאלות הבהרה ל'פורום תקנה' ולרב מוטי אלון

א. מיהם האישים (להלן: בית הדין) שעסקו ממש בשמיעת עדויות ובניהול 'דרישה וחקירה' פנים אל פנים מול המתלוננים/ות (להלן: המתלונן) והרב מוטי אלון? האם הם התמנו ע"י הפורום כולו? הציעו את עצמם? הפצירו בהם?

ב. האם הבירור העובדתי נערך באמצעות באי-כוח של בית הדין, או רק חלק מן ההרכב?

ג. האם כל ההרכב הראשוני חקר ודרש את המתלונן/ים ואת הרב אלון, או רק חלק מהם כנציגות מוסכמת?

ד. מה היו כל שלבי הטיפול בפרשה? האם היו כמה שלבים וכמה פרשיות? האם אותם אישים 'חוקרים-ודורשים' נכחו בכל השלבים?

ה. האם היתה הודאה? הכחשה? שתיקה? מלאה? חלקית? באילו שלבים של הדיון?

ו. האם היו החלטות (להלן: פסק) מפורטות, והאם היתה הסכמה בכתב/בע"פ לקבלתן?

ז. האם כל חברי הפורום שמעו את 'שני הצדדים'? באיזה פירוט ובאיזה 'פורמט'?

ח. האם הפסק ניתן פה אחד, או ברוב דעות? ואם ברוב דעות, האם גם בקרב 'החמישיה הפותחת' או דעת המיעוט היתה רק בקרב הפורום הרחב יותר? ואם אכן היו דעות מיעוט, מה היה היחס המספרי בין רוב למיעוט? והאם דעת המיעוט היתה לתת פסק מקיל או מחמיר יותר?

ט. מה היה תהליך קבלת ההחלטה לצאת לפרסום? (מי החליט? מדוע? איך?) מה היו שלבי האזהרות/ההתרעות לקראתה?

י. האם הרב אלון הודיע במפורש בשלב כלשהו שאיננו מוכן לקבל/להמשיך לקבל את הפסק? במלואו? בחלקו? אם כן, מתי ואיך?

"ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה' דיבר" (ישעיה כה).