המקלט של המרכז: ישובי יו"ש

פיקוד העורף בחן קליטת אוכלוסיה מהמרכז בשעת חירום בישובי יו"ש. ראש מועצת בנימין מספר ומתייחס גם לעיר הערבית הנבנית לצד ההקפאה.

שמעון כהן , כ"ג באדר תש"ע

התנחלות
התנחלותטוען....

בתרגיל של פיקוד העורף נבחנו מוכנויות העורף לספיגת תקיפה, ובין השאר נבחנה גם אפשרות קליטת רבים מתושבי המרכז בישובי יהודה ושומרון. ביומן ערוץ 7 התייחס ראש מועצת בנימין, אבי רואה, לתרגיל ולמסקנות בעקבותיו.

"התברר לנו בתרגיל שיש בהתיישבות אנשים חמים וטובים שמוכנים לקלוט את האזרחים. המדינה, מל"ח ורשות החירום הלאומית הבינו שקליטה כזו תהיה חלק מהעניין וצריך להיערך לפינוי של ישובים גדולים", אומר רואה המדגיש כי בין השאר נבחנו צרכיהם של הישובים המבקשים לקלוט אזרחים בשעת חירום. "הישובים צריכים גם אמצעים לסיוע, בחנו אפשרויות שיכון, אפשרויות להפעלה. חשוב שהדברים יהיו ממוסדים ולא יתבססו על רקע וולנטארי".

מטעמים מובנים רואה אינו מציג נתונים בדבר יכולת הקיבולת של ישובים את אוכלוסיית העורף האזרחי, אך הוא מציין שמדובר באלפי משפחות.

לבקשתנו התייחס רואה לסוגיה נוספת, היא סוגיית בנייתה של העיר הפלשתינית החדשה רוואבי סמוך לאחדים מיישובי מועצת בנימין, עיר שרבים רואים בה גורם שיכול להוות איום ביטחוני על האזרחים היהודים שבשטח.

לדבריו מדובר בעיר המוקמת בשטח A ועל כן "אין הרבה אפשרויות לעשות, אבל לפחות אנחנו דורשים להיות מעורבים ולהיחשף לתכניות". רואה מציין את החשש לפגיעה ביהודי האזור בדרכי תחבורה שממשקיהן מסוכנים, בסוגיות איכות סביבה ועוד. "אנחנו דורשים מהמנהל האזרחי שאמון על ליווי בניית העיר הזו להיות מעורבים אבל אין היענות של המינהל. כנראה שיש להם סיבות טובות...",  רואה מעלה אפשרות ולפיה רק בהתערבות בית משפט או אמצעים אחרים יקבלו אנשי המועצה המודאגים את הנתונים.

בנוסף מזכיר אבי רואה כי "דואגים כאן למרקם החיים של הפלשתינים בעוד שמרקם החים של היהודים נפגע כל העת, בין בכבישים ובין בהקפאה", הוא אומר ומצטרף לחשש שההקפאה תימשך הרבה מעבר לעשרת החודשים שהוקצו לה. כדי למנוע מצב שכזה, הוא מספר, עמלים הוא ובכירים נוספים מול חברי כנסת ושרים כדי להבטיח "שניכנס לתנופת בנייה מיד לאחר התקופה הזו".