"דו"חות האקלים של האו"ם לא אמינים"

מכון ירושלים לחקר שווקים בדו"ח שהוגש לשר המדע: דו"חות האקלים של האו"ם אינם אמינים. אימוץ המלצות האו"ם יעלה הון מיותר.

שמעון כהן , ט' בניסן תש"ע

גרסה יקרה יש לו לאו"ם...
גרסה יקרה יש לו לאו"ם...

בלי לנקוט עמדה באשר לשאלה המדעית של התחממות גלובלית, מכון ירושלים לחקר שווקים פרסם היום נייר העמדה הבוחן את הגישה בישראל ובעולם לנושא. על פי המכון, "אימוץ ההנחיות של האו"ם בישראל יעלו לאזרחי המדינה הון, ולצערנו, לא ישפיעו כלל על התחממות גלובלית אפשרית".

בדו"ח שנמסר ביום שני השבוע לשר המדע, הפרופ' דניאל הרשקוביץ, קובע בועז ארד, מנתח מדיניות במכון, ש"המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך אימצו את הגישה התעמולתית-משפטית של דו"חות האו"ם בנושא האקלים ללא בדיקה יסודית... בירור מעמיק מגלה, כי דו"חות אלו נגועים בדפוס עקבי של הגזמה והטעייה, טענות תוך השמטת הקשר ועיוות עובדות ותצפיות מדעיות. קבלת דו"חות אלו כמדד לקביעת מדיניות תוך התעלמות מהיותם שנויים במחלוקת תעכב צמיחה, תבזבז משאבים ותוביל לנזק חינוכי".

על פי המכון, משרד החינוך מתכוון לעשות שימוש בהתחממות הגלובלית כדי להקנות על פי המשרד, "ערכים של אכפתיות ואחריות". המכון גם האשים את המשרד לאיכות הסביבה בזריעת פחדי שווא כאשר טען כי "ישראל נמצאת במשבר אקלימי... אירועי שרב... יגיעו ל-37 מעלות, שזה דבר שאנו פשוט לא יודעים להתמודד איתו".

המכון מציין שהמדיניות של משרדי החינוך ואיכות הסביבה מבוססת על תיאוריה, שכל סעיפיה נמצאים במחלוקת מדעית. המכון מצטט מדענים מסוכנות החלל של ארה"ב (NASA), אוניברסיטאות מובילות בעולם ובישראל, וגם הוגי דעות זוכי פרס נובל, אשר מתריעים מפני הגישה הנפוצה להתחממות גלובלית. המכון מזהיר מפני העברת מסר לתלמידים, שאין לברר עניינים מדעיים עד הסוף, שהקונסנסוס הוא שקובע, וכן מגיוס התלמידים למאבק אשר עלול להיות ללא תועלת.

המכון חושף שהפאנל הבינממשלתי של האו"ם לנושאי שינויי אקלים (הקרוי Intergovernmental Panel on Climate Change או בקיצור IPCC), חזה ההתחממות של  5 מעלות צלסיוס במאה שנה, בניגוד לתצפיות. בכל אופן, לא ניתן לחזות שינויי אקלים לטווחים של 100 שנה, ובנוסף, העבר הגיאולוגי חושף רמות   CO2 שהגיעו לאלפי PPM (חלקים למיליון) בניגוד לחרדה המתעוררת כיום מרמות נמוכות מאד של 380 PPM, אשר אין בה סכנה בלתי נמנעת. המכון מציין, שלשינויי טמפרטורה במאות השנים האחרונות יש מתאם רב לפעילות השמש ותיאוריות מדעיות שונות מציעות הסבר לשינויים. 

המכון סוקר את הבעייתיות בדו"חות האו"ם: תחזיות מבוססות על מודלים מספריים שמידת הצלחתם בחיזוי בן יותר מימים בודדים מעולם לא הוכחה, מדידת טמפרטורה בפלנטה מכוסת מים, העובדה שלא נראתה התחממות משמעותית בין 1998 ל-2009, בעוד שלפי ה-IPCC היינו צריכים לראות התחממות של כ-0.2 מעלות, הנטייה של האו"ם להשמיט ממצאים לא נוחים, והענקת משקל נמוך מידי לשינויים טבעיים .
 
המכון מראה, שבמדינות שונות היום יש נטייה לחשוד באמינותם של דו"חות האו"ם אשר לא מזמן הרעישו עולמות. החקיקה הבלתי אחראית בנושא האתנול (המתקיימת גם בישראל) הובילה לעליית מחירי המזון בעולם ולייקור האנרגיה על ידי סובסידיות לדלק מן הצומח. אלו הובילו לאסונות הומניטריים.
 
בפברואר 2010, החליט בית הנבחרים של יוטה בארה"ב לקרוא לסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה לעצור מיידית את מדיניות הפחתת פליטות CO2 עד לבירור תקפות המדע שביסוד תיאוריית ההתחממות הגלובלית. שר החוץ לשעבר של קנדה הזהיר מפני הוצאות לא נחוצות, בעקבות דו"חות האו"ם, ועיתונים בינלאומיים הביאו את סיפור השתקת הדעות המנוגדות, על ידי מחברי דו"חות אלו.
 
המכון ממליץ לממשלת ישראל: ללמד במערכת החינוך את המדע ולא את האידיאולוגיה: הצגת תוכניות חברתיות כתחליף לשיעורים בתחומי המדעים תפגע בתלמידים, תלמד אותם לחשוש מאשליות ותמחיש כי אין טעם לעמול קשה כדי לברר עובדות. כמו כן, יפחת זמן ההוראה המוקדש למטרות החינוך, שהן להקנות ידע וכלים להשגת ידע.
 
ההכרה הפוליטית הגוברת בעולם לכך שיש לבחון את הנחות היסוד של המדיניות הציבורית המבוססת על תיאורית ההתחממות הגלובלית מעשה ידי אדם, מובילה גופים פוליטיים בעולם לבחינה מחדש של התוכניות ועלויותיהן. מן הראוי כי גם בישראל יבחנו התוכניות לשינויים בתשתית, אנרגיה, תחבורה וחינוך לאור עובדות וניתוחים מושכלים ולא על בסיס רגשות ותעמולה.

שר המדע, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, התייחס לנושא ואמר: "אני מודע היטב לשתי האסכולות הסותרות בנושא התחממות כדור הארץ - זו התולה את ההתחממות במעשי ידי אדם, וזו הרואה כאן מחזוריות התלויה בשמש בלבד".