הצעת חוק:
פיצוי לבעלי קרקעות שיועברו לשליטת הרש"פ

הצעת חוק חדשה מבקשת להגן על זכויותיהם של ישראלים, אשר קרקעותיהם המצויות ביו"ש הועברו לשליטת הרשות ועקב כך נפגעה זכותם הקניינית.

חזקי ברוך , י' בסיון תש"ע

ח"כ אורי אריאל
ח"כ אורי אריאל
פלאש 90

לאחרונה עלה לכותרות מאבקם של דרוזים שאדמתם הופקעה בידי המדינה. אך בעוד שברור לכולם שהדרוזים יקבלו בצורה כזו או אחרת פיצויים על האדמה, הרי שאזרחים אחרים במדינה לא זכאים לכל פיצוי על קרקע שהופקעה מהם – אלו שאדמתם הועברה לידי שליטת הרשות הפלסטינית.

המדינה טוענת כי מאחר ולא מדובר בהסכם סופי ומאחר ובאופן רשמי הם יכולים להמשיך ולהשתמש בקרקע - אין מקום לפצותם. לאור המצב בשטח, ברור כי אמירה זו חסרת כל בסיס, ואזרח ישראלי שיכנס לאזורים אלו מסכן את חייו.

כדי לתקן את העוול הזה, הגיש ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) הצעת חוק שתפצה את האזרחים שקרקעותיהם הועברו לידי הרשות. היום תדון ועדת השרים בהצעת החוק הזו ותקבע אם הממשלה תתמוך בהצעה או תדחה אותה.

לדברי החוק, העברת סמכויות כלשהן - בין שהן ביטחוניות, בין שהן אזרחיות, ובין שהן אחרות –לידי הרשות הפלסטינית, בין אם הדבר נעשה מכוח הסכם ובין אם הדבר נעשה על ידי פעולה חד-צדדית של המדינה, יש בה פגיעה חמורה בקניינו של האזרח הישראלי באותו שטח המצדיקה מתן פיצויים בהתאם.

כך גם באשר למקרקעין לא מוסדרים באזור יהודה ושומרון, אשר אזרחים ישראלים רכשו והחלו ברישומם הראשון. במקרה זה, כאשר המקרקעין נמצאים בשטחים בהם הועברו סמכויות לידי הרשות הפלסטינית, נפגעו קשות אותם אזרחים, היות והליך הרישום נקטע באיבו, וכל זכויותיהם על השקעותיהם הרבות בעניין ירדו לטמיון, וזאת חרף מחוייבות הרשות הפלסטינית לפי הסכמי אוסלו להקים מנגנון רישום משותף לה ולמדינת ישראל. מחוייבות אשר איננה מקויימת על ידי הרשות הפלסטינית מזה כ-15 שנה.

לפיכך, מוצע בחוק, כי בכל שטח שהשליטה בו תועבר במידה כלשהי לרשות הפלסטינית, יראו את המקרקעין המצויים באותו שטח כמקרקעין שהופקעו לצורכי ציבור, ויופעל מנגנון דומה המאפשר לבעלי הזכויות במקרקעין לתבוע ולקבל פיצויים.