היום בועדת שרים: הפתרון של לוין לסוגיית 443

ועדת שרים תדון בהצעת החוק לפתרון המצוקה הביטחונית שייצרה הנחיית בג"ץ לפתיחת כביש 443 לתנועת פלשתינים.

חזקי ברוך , י"ז בסיון תש"ע

כביש 443
כביש 443
פלאש 90

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון היום בהצעת חוק שיזם יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין (ליכוד), אליה הצטרפו כיוזמים 38 חברי כנסת נוספים, ותכליתה לפתור את המשבר שנוצר בעקבות פסיקת בג"ץ בעניין כביש 443.

הצעת החוק מועלית לוועדת שרים לענייני חקיקה על רקע העובדה שסידורי הביטחון והתנועה בכביש טרם הושלמו באופן שהביא לכך שיישום פסיקת בג"ץ ביום שישי האחרון מסכן את הנוסעים בכביש ויוצר פקק תנועה חסר תקדים בכניסות לירושלים.

על ההצעה חתומים כל חברי הכנסת של הליכוד, ישראל ביתנו, ש"ס, יהדות התורה והבית היהודי, שאינם שרים או סגני שרים, וכן חברי כנסת  מסיעות האופוזיציה- קדימה והאיחוד הלאומי. הצעת החוק הונחה בתיאום עם ראשי רשויות מקומיות המצויות בסמיכות לכביש 443 ובתמיכתם.
 
בלשכתו של חבר הכנסת לוין מביעים תקווה ש"הצעת החוק תחולל מהפכה בהליכי האישור של צווי אלוף המגבילים תנועה בכבישים". על פי הצעת החוק, צווי האלוף יועברו לביקורת ולאישור על ידי ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובכך תימנע הפנייה הישירה בעתירה לבג"ץ כנגד הצווים. הצעת החוק מתחמת באופן הולם את קו הפרדת הרשויות על ידי הכפפת הפעולה המנהלית של האלוף לביקורת פרלמנטארית.
 
"החוק המוצע בא ליתן מענה מאוזן וראוי לסוגיה הבטחת הביטחון בדרכים, תוך מתן סמכות לגורמי הביטחון הבכירים לקבוע מדיניות בדבר הגבלת או איסור תנועה בדרכים. על פי החוק המוצע, יהא המפקד הצבאי רשאי ליתן צו בדבר הגבלת תנועה בדרך. עוד נקבע, כי צו כאמור יהא טעון פיקוח ואישור על ידי הכנסת, באמצעות ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון", אומרים בלשכת לוין ומוסיפים כי "ההסדר המוצע מביא לידי ביטוי הולם גם את מעמדה של הכנסת כגורם המפקח על פעילות רשויות השלטון. בכך יתאפשר לכנסת למלא את תפקידה המרכזי והחשוב כמבקרת פעולות הרשות המבצעת, באופן אשר עשוי לצמצם במידה רבה את הצורך בהבאת נושאים שהינם ביטחוניים-מקצועיים במהותם לפתחו של בית המשפט. כל זאת, תוך צמצום ההתערבות השיפוטית בהחלטות כאמור, בהיותן החלטות אשר קיבלו את אישורה של הרשות המחוקקת – הכנסת, לאחר שנבדקו בידי ועדת המשנה שהוסמכה לצורך כך".
 
ח"כ לוין קורא "לממשלה שלא להמתין עוד ולאפשר את קידומו המהיר של החוק. מוטלת על כל הגורמים הנוגעים בדבר חובה למנוע את הפיגוע הקרוב, ולא להמתין לכך שיתרחש כדי לסגור מחדש את הכביש. אסור שעורק תחבורה ראשי לבירה ירושלים יהפוך לפקק תנועה מתמשך תוך שהעומדים בפקק חשופים לפיגועי טרור רצחניים. הצעת החוק מבטאת אחדות דעים נדירה, חוצת מחנות ומפלגות בכנסת, בדבר הצורך בפתרון הולם לסוגיית כביש 443 והביטחון בדרכים. מונחת בפני הממשלה הזדמנות לתקן את העוול שעשה בג"ץ, וראוי שהזדמנות זו לא תוחמץ".