השם הטוב נפגע אולם הקובלנה נדחתה

ועדת האתיקה תחתה את קובלנתו של פרופ' אלון הראל נגד ח"כ זבולון אורלב, לאחר שלטענת פרופ' הראל פגע אורלב בשמו הטוב.

חזקי ברוך , ב' בתמוז תש"ע

די לבכיינות. אורלב
די לבכיינות. אורלב
פלאש 90

ועדת האתיקה תחתה את קובלנתו של פרופ' אלון הראל נגד ח"כ זבולון אורלב, לאחר שלטענת פרופ' הראל פגע אורלב בשמו הטוב בכך שייחס לו בהודעה לעיתונות שפרסם דברים שמעולם לא אמר. עם זאת הורתה הועדה למחוק את הדברים מהודעת הועדה המופיעה באתר הכנסת.

עם זאת, "ועדת האתיקה מבקשת להפנות את תשומת לבם של יושבי ראש הוועדות וחברי הכנסת כולם, לכך שיש להקפיד שבפרסומי ועדה ובהודעות רשמיות לעיתונות לא יצוטטו דברים שיוחסו לאדם ספציפי שלא השתתף בדיון, בנוגע לדברים שכביכול אמר או מעשים שכביכול עשה שהם בעלי פן שלילי, או עלולים לפגוע בשמו הטוב, בפרטיותו, וכד' - מבלי שניתנה לאותו אדם הזדמנות נאותה להתייחס לדברים".

לטענת פרופ' הראל, בישיבת ועדת החינוך ביום 28.4.10, שעסקה בנושא "הדרת עמדות ציוניות באוניברסיטאות", דיווח אחד המשתתפים על אמירות שונות של מרצים באקדמיה, ובין היתר תאר דברים שאמר כביכול פרופ' הראל, שלפיהם כאשר דיבר על מחלות נפש הזכיר מחלה בשם "אדמו-פיליה", אותה תיאר כמחלת נפש של מתנחלים, שיחסם אל האדמה הוא חולני.

בקובלנתו, כתב פרופ' הראל כי מעולם לא אמר את הדברים שיוחסו לו, וכי חבר הכנסת אורלב לא טרח לאמת איתו את הדברים שיוחסו לו בהודעה לעיתונות, או ליידע אותו כי שמו נזכר בהודעה.

לדברי הראל, ההודעה לעיתונות דווחה בתקשורת, ובעקבות כך הוא "נאלץ להתמודד עם גל עכור של תגובות בדואר האלקטרוני".

בתגובתו מסר חבר הכנסת זבולון אורלב, כי סדר היום של הוועדה, כמו גם הפרוטוקולים וההודעות לעיתונות, הם גלויים ומאפשרים לאנשים מן הציבור להשתתף ולהביע את עמדתם.

לדבריו, את הדברים שפורסמו בהודעה לעיתונות לגבי פרופ' הראל אמר אחד ממשתתפי הישיבה, הם מופיעים בפרוטוקול, ו"אין זה ראוי שההודעה לעיתונות מטעם הוועדה תצנזר ותמנע פרסום ידיעות שנאמרו ונמסרו לוועדה".

עוד ציין חבר הכנסת אורלב כי אם פרופ' הראל יבקש להשתתף בדיון נוסף שהוועדה תקיים באותו נושא, יאשר את השתתפותו.

ועדת האתיקה החליטה כאמור, כי הודעת ועדת החינוך התרבות והספורט, שפורסמה מטעמו ובשמו של חבר הכנסת זבולון אורלב, מייחסת לפרופ' אלון הראל דברים קשים, שלטענתו לא נאמרו על ידיו, ומבלי שניתנה לו הזדמנות להגיב להם, ובכך פוגעת בו ובשמו הטוב.

אמנם, הדברים לא הובאו כציטוט מפיו של חבר הכנסת אורלב אלא יוחסו למשתתף בישיבה, אך עצם פרסום ההודעה תחת שמו של חבר הכנסת, ובאתר ועדה של הכנסת, יש בו פוטנציאל של פגיעה בשמו של הקובל.

"העובדה שסדר היום, הפרוטוקולים וההודעות לעיתונות מתפרסמים באתר הכנסת, כפי שמציין חבר הכנסת אורלב, אכן תורמת לשקיפות, אך עלולה להחמיר את הפגיעה באדם שמיוחסות לו, בישיבת ועדה שלא השתתף בה, אמירות קשות, שכלל לא נאמרו על ידיו, ואין לו כל הזדמנות להגיב עליהן", מציינת הועדה.

לפיכך, "ועדת האתיקה סבורה כי מן הראוי שוועדת החינוך תמחק את שמו של פרופ' הראל מן ההודעה לעיתונות המפורסמת באתר האינטרנט של הכנסת. ועדת האתיקה אינה מוצאת מקום בנסיבות אלה להפעיל את סמכויותיה נגד חבר הכנסת אורלב, בין היתר בשל העובדה שזו הפעם הראשונה שנושא מעין זה מובא לפתחה".