בקרוב יועצות מס ללא בגרות?

הצעת חוק לפיה נשים חרדיות ללא תעודת בגרות הלומדות ברשת בית יעקב, יוכלו לקבל רישיון כיועצות מס מעוררת סערת רוחות.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ב בתמוז תש"ע

עוקף בג"ץ? נשיא הלשכה
עוקף בג"ץ? נשיא הלשכה
יח"צ

הצעת חוק שהגיש אתמול יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, ולפיה נשים חרדיות ללא תעודת בגרות הלומדות ברשת בית יעקב, יוכלו לקבל רישיון כיועצות מס מעוררת סערת רוחות. נשיא לשכת יועצי המס, נתן רוזנר, מגיב בחריפות על הצעת החוק עליה חתומים, גפני וחברו לסיעה אורי מקלב: "לא יכול להיות שיהיו סוג א' וסוג ב' של יועצי מס, אלה שלמדו בבית יעקב ואלה שלמדו במכללות. הצעת החוק מפלה מגזרים אחרים כמו עולים חדשים, רוסים, ערבים ולמעשה כל מי שלומד שלא במסגרת בית יעקב ומחויב על פי דין בתעודת בגרות כדי לגשת לבחינות לקבלת רישיון כיועץ מס".

רוזנר מזהיר, כי הורדת רף הכניסה למקצוע תוריד את רמת המקצוע ותפגע באיכות הדוחות שיוגשו לרשויות המס. "קיים חשש ממשי שיועצי מס לא ראויים מבחינה מקצועית ייתנו שירות גרוע ולקוי ללקוחות ואף יטעו אותם ואף יגרמו להם נזק כספי חמור", כך לדברי רוזנר, "קופת המדינה תפגע אף היא מצעד זה כמו הלקוחות עצמם".

לדברי רוזנר, הוא אינו מתנגד שנשים חרדיות ייכנסו למעגל העבודה, "ההפך הוא הנכון, מחובתנו לעודד מהלך כזה, אך לא על חשבון המקצועיות המינימאלית הנדרשת מיועץ המס.

הח"כים גפני ומקלב הגישו הצעת חוק שתקבע בחקיקה ראשית, כי גם מי שעבר בחינות שאינן בחינות בגרות, יהיה כשיר לקבלת רישיון לייצג כיועץ מס, כאשר התיקון יאפשר אך ורק לבוגרות רשת בתי הספר החרדית שאינן ניגשות לבחינות בגרות לקבל רישיון לייעוץ מס".

הצעת חוק זו של שני הח"כים מאגודת ישראל, מוגשת עשרה ימים אחרי שלשכת יועצי המס עתרה לבג"ץ בבקשה למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, בעניין אי מינויים של יועצי מס, חברי הלשכה, למועצת יועצי המס. המדינה נדרשה להשיב בתוך 21 יום.

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד איתן צחור, טוענת הלשכה, כי שר המשפטים פועל בניגוד לחוק, כאשר מועצת יועצי המס קיבלה שורת החלטות בקוורום שבו חסרים נציגי לשכת יועצי המס.

לטענת לשכת יועצי המס, בישיבות אלה התקבלו החלטות חמורות, אשר בין היתר הורידו את רף הכניסה לתחום ייעוץ מס. משמעות התיקון במקרה זה היא שבמקום בחינות בגרות או לימוד במוסד שווה ערך, נקבעו שתי בחינות חליפיות לחסרי תעודת בגרות, אשר לדברי חברי לשכת יועצי המס יש בכך כדי להזיק למקצוע.

לדברי רוזנר, הצעת החוק תפגע בחוק יסוד חופש העיסוק משום שהיא עלולה ליצור קריטריונים שונים לקבלת רישיון לייעוץ במס, "בכוונתנו לפעול הכל האמצעים המשפטיים והציבוריים העומדים לרשותנו, על מנת לקטוע באיבה את הצעת החוק, המבקשת לעקר את פנייתנו הלגיטימית לבג"ץ".