למי שייך אתר החרמון?

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ, בדרישה להסדיר את השימוש והניהול של אתר החרמון במכרז מסודר, ולא באופן הבעייתי הקיים היום.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' באב תש"ע

.
.

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ, בדרישה להסדיר את השימוש והניהול של אתר החרמון במכרז מסודר, ולא באופן הבעייתי הקיים היום.

בתנועה מציינים, כי נכון היום, כל הנוגע לשימוש ולתשלום של מושב נוה אטי"ב למדינה בעניין אתר החרמון אינו מוסדר, וזאת למעלה מעשור שנים.

התנועה דורשת בעתירתה שיבוצע הסדר בעניין החזקת המושב באתר, בצורה חוקית ובאופן שיבטיח גמול ראוי למדינה על השימוש התיירותי הרווחי הנעשה באתר. לטענת התנועה מצב בו חברה פרטית מחזיקה במשאב טבע כה מרכזי וייחודי, ללא זכות מוסדרת וללא תשלום ראוי לקופת המדינה, הינו בלתי סביר באופן קיצוני ואף בלתי חוקי.

בתנועה מוסיפים, כי הדברים מקבלים משנה תוקף, לנוכח ההתמהמהות הממושכת ביותר של המינהל בגיבוש הסדר, אשר מצוי לדבריו ומזה שנים רבות, ב"משא ומתן" לשם הסדרת הזכויות של המושב. המצב הנוכחי, בו הצדדים נמנעים מביצוע ההסדרה, מהווה פגיעה קשה בשלטון החוק ובאינטרס ברור של הציבור במדינת ישראל לקבל גמול ראוי ומוסדר על השימוש בנכסיו.

"מצב זה של אי הסדרה פוגע בזכות הציבור לנגישות לאוצרות הטבע, איננו מספק הגנה נדרשת על אוצרות הטבע הייחודיים באתר ועל אינטרסים ציבוריים במקום. התנועה אינה מבקשת מבית המשפט את תוכן ההסדר או צורתו אלא שיתקיים הסדר בת קיימא בדרך חוקית וראויה, שיקדם אינטרסים ציבוריים ויביא לסיומו את המצב הבלתי חוקי והבלתי נסבל המתקיים בשנים האחרונות", נאמר בהודעת התנועה.