משרד החינוך:
בי"ס בעמנואל - ללא תקצוב המדינה

משרד החינוך בתשובה לבית המשפט העליון בנוגע לעמנואל: לאשר פתיחת מוסד פטור ללא תקצוב המדינה.

עוזי ברוך , ט"ו באלול תש"ע

אנשי עמנואל בבג"ץ
אנשי עמנואל בבג"ץ
פלאש 90

משרד החינוך, באמצעות פרקליטות המדינה, הודיע היום לבית המשפט העליון על החלטתו לאשר פתיחת מוסד פטור בעמנואל, ללא תקצוב המדינה, שישמש את בנות ה"מגמה החסידית". משרד החינוך הבהיר שבית הספר לא יתוקצב לשנת הלימודים תשע"א.

בהודעה לבית המשפט צוין, כי בשיקולים לאפשר פתיחת מוסד פטור נלקחה בחשבון גם העובדה, כי היישוב מרוחק מיישובים אחרים, וכי הסעת תלמידים אל מחוץ ליישוב כרוכה בסיכונים בטיחותיים וביטחוניים.

משרד החינוך הדגיש בתשובתו כי איסור האפליה יחול גם על המוסד שיוקם. כל תלמידה אשר תעמוד בתקנון מוסד הפטור שיוקם, תוכל להתקבל למוסד.

החלטת משרד החינוך קיבלה את גיבויו של היועץ המשפטי לממשלה.

במשרד החינוך מזכירים כי הבקשה לאשר מוסד פטור הוגשה עוד במרץ 2010. משרד החינוך לא היה נכון אז לבחון את הבקשה בשלב בו הוגשה, משדובר במהלך שנת לימודים, כשההורים מפרים את חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 בכך שבנותיהם אינן מתייצבות ללימודים בבית הספר נשוא העתירה בו היו רשומות, וכן את חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק הפיקוח) בהפעלת בית ספר ללא רישיון, בנוסף להתנגדות משרד החינוך לשינוי מסגרת הלימודים לתלמידות במהלך שנת הלימודים ובכך ליצור "הפרדה בדיעבד".

בבחינת הבקשה ניתן משקל לרצונם של ההורים מבקשי הבקשה לחנך את בנותיהם במסגרת חינוכית קהילתית דתית חסידית, בעלת הנהגה רוחנית אחרת ומאפיינים ייחודיים ומחמירים מן הנהוג בבית הספר הקיים.

בית הספר "בית יעקב" בעמנואל ימשיך לפעול על ידי רשת החינוך העצמאי.