"ישראל ערוכה לחירום טוב מבעבר"

סגן שר הביטחון, מתן וילנאי, סיים לתחקר את תרגיל החירום הלאומי "נקודת מפנה 4" שנערך בחודש מאי 2010.

ידידיה בן אור , ט"ו באלול תש"ע

בדרך להצבעה. וילנאי
בדרך להצבעה. וילנאי
פלאש 90

סגן שר הביטחון, מתן וילנאי, סיים לתחקר את תרגיל החירום הלאומי "נקודת מפנה 4" שנערך בחודש מאי 2010.

בין המסקנות שעלו בתחקיר, ניתן למצוא את הצורך להגביר את התמיכה ברשויות המקומיות מאחר שאלו מהוות את לבנות הבסיס בהתמודדות עם מצבי חירום. הגברת התמיכה צריכה להגיע הן ממערכת הביטחון, הן ממשרדי הממשלה בכל הנוגע לתקני כ"א, תקציבים וחקיקה.

עוד נמצא, כי יש למצוא פתרון במתכונת של מעונות יום לילדי העובדים החיוניים ברשויות המקומיות, משרדי ממשלה ומתקנים אסטרטגיים אשר צריכים להישאר בעבודותיהם בשעת חירום.

בתחקירים התגלה, כי בעקבות ריבוי ארגונים המתמודדים עם שעת חירום, קיימת בעיה של העברת מידע בין כלל הגופים העוסקים בחירום.

נמצא עוד, כי הפורום הכלכלי בראשות שר האוצר הואפורום חשוב ביותר שתרומתו לתרגיל הייתה רבה וחיונית. פורום זה יתורגל בכל תרגיל.

במסגרת הפקת הלקחים נמצא עוד, כי יש לחזק את מערך כיבוי האש מבחינת תקני כוח אדם בחירום. יש לעגן בחקיקה מערך ארצי של כיבוי אש. 

בסיכום התרגיל אמר וילנאי, כי "ישראל ערוכה לשעת חירום באופן טוב בהרבה מבעבר. מאות גופים ומוסדות בישראל השתתפו בתרגיל, כולל מוסדות החינוך ועשרות רשויות שביצעו תרגול מעמיק במשך יומיים. תרגילי נקודת מפנה מאפשרים לנו להפיק לקחים באופן מיטבי ואני מעודד משיתוף הפעולה של ראשי הערים שהפגינו רצינות, מקצועיות ומנהיגות אמיתית. עלינו לחזק את הרשויות המקומיות ולעמוד לרשותן מאחר שמרבית העשייה בשעת חירום נמצאת באחריותן".

"בחודש יוני 2011 נקיים את "נקודת מפנה 5" בו נתרגל לראשונה 85 רשויות מקומיות באופן מעמיק ויסודי, נוסיף תרחישים מאתגרים וניישם את הלקחים שהפקנו מהתרגיל האחרון. בתרגיל זה תהיה לנו לראשונה מערכת שו"ב לאומית ויכולת התרעה סלולארית שישפרו באופן משמעותי את התפקוד של כלל המערכות בחירום", הוסיף וילנאי

וילנאי ציין, כי "בשנת 2012, נקיים את תרגיל "נקודת מפנה 6" בו נתרגל לראשונה רעידת אדמה בכל שטחה של ישראל. רעידת אדמה היא אסון אכזרי ביותר. תוצאותיה קשות יותר מאלו של מלחמה והיכולת לצפות אותה קשה הרבה יותר".