עדיף לשלם קנס ולא ללמד "מקצועות חול"

הרב שמעון בעדני, ראש ישיבת "תורה וחיים" וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס מתנגד להכנסת תוכנית הליבה לתלמודי התורה.

עוזי ברוך , ט"ז באלול תש"ע

תושבים מעמנואל במסדרון ביהמ"ש
תושבים מעמנואל במסדרון ביהמ"ש
פלאש 90

הרב שמעון בעדני, ראש ישיבת "תורה וחיים" וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס מתנגד בחריפות להכנסת תוכנית הליבה של משרד החינוך לתלמודי התורה.

"אסור להכניס בשום אופן את תוכנית הליבה לתלמודי התורה, כל עוד שהמוסדות אינם עומדים בפני סכנת סגירה בגלל הקיצוצים בתקציבים, אבל אם אינם עומדים בגזירת הקיצוצים הכואבים והקנסות של משרד החינוך, ילמדו אך ורק על פי התוכנית אותה אישרו גדולי ישראל עוד לפני חמישים שנה בחינוך עצמאי", אמר לעיתון "יום ליום" של ש"ס.

"כל מנהל חייב לכוף את מוריו ללמוד מוסר בכל יום. כמו שלומדים בישיבות בכל יום סדר מוסר, כך המלמדים והמורים ללא יוצא מן הכלל חייבים ללמוד מוסר. זה דיני נפשות של ממש", אמר הגר"ש בעדני, ודיבר על החשיבות הגדולה והחיוניות שבדבר בפרט בדורנו אנו. "כבר אמרו גדולי ישראל כי לימוד המוסר בכל יום הוא הכרחי ביותר לכל בן תורה, ואם בדורות הקודמים, אז על אחת כמה וכמה בדורות הללו, ולכן יש לחייב את המלמדים שעוסקים בעשיית נפשות ללמוד מוסר בכל יום ואסור לוותר על זה. המלמד חייב לדעת כי עליו מוטלת אחריות גדולה על כתפיו, על החינוך בדרך התורה של תלמידיו ועל כל הדורות הבאים אחריהם. איני יודע למה לא הכריחו לעשות שבועת המורה כפי שעשו שבועת הרופא. עבודת הקודש של מלמדי התינוקות היא לא פחותה מזה של הרופאים. שזה בגוף וזה בנפש. על כן אסור להזניח לרגע אחד את עבודתם ויש להתמקד בלימוד המוסר בכדי שילמדו כיצד להתמודד עם תלמידיהם ולחזק את גישתם ואהבתם אליהם", אמר.

הרב בעדני סיפר כי מנהלים רבים התקשרו אליו ואמרו לו כי הם עומדים בפני שוקת שבורה כתוצאה מקיצוצים וקנסות של משרד החינוך, בגלל אי יישום תוכנית הליבה. הגזירה מכאיבה עוד יותר כאשר מדובר במוסדות קטנים.

הוא העלה את הטענות בפני הרב עובדיה יוסף בישיבת מועצת חכמי התורה. לאחר דיונים מעמיקים הוחלט להורות למנהלי המוסדות, כי אין לתלמודי התורה ללמד בשום אופן את מקצועות הליבה כל עוד הם יכולים לעמוד ואפילו בדוחק בקנסות שמשית משרד החינוך על המוסדות, אך במידה וישנם מוסדות, בפרט כשמדובר במוסדות קטנים שכל קיצוץ עבורם הוא משמעותי ועלול חלילה להביא לידי סגירתו של המוסד כפי שהעידו המנהלים עצמם, אז יש ללמד מקצועות חול "אך ורק" ויודגש, אך ורק, בהתאם למה שקבעו גדולי ישראל, לפני עשרות שנים בחינוך העצמאי. אז התירו מקצועות וזמנים מסוימים ללימודי חול שחלק מזה נקרא הליבה.

הרב  בעדני שב והדגיש את התנאי שלא יסתו בכי הוא זה ממה שהורו גדולי ישראל, לפני עשרות שנים בחינוך העצמאי, וזאת אך ורק אם המוסד לא יכול לסבול את חרב הקיצוצים ונמצא בפני סכנת סגירה.