במהלך ההלוויות נתלו צווים

צווי פינוי נתלו בחלקה חדשה שניטעה אמש בנצר שבגוש עציון כתגובה לרצח. הצווים נתלו באותה שעה בה הובאו הנרצחים למנוחות.

אורנית עצר , כ"ב באלול תש"ע

המאחז החדש
המאחז החדש

המנהל האזרחי תלה צווי פינוי בחלקה חדשה שניטעה אמש בנצר אשר בגוש עציון כתגובה לרצח. הצווים נתלו באותה שעה בה הובאו הנרצחים למנוחות.

ועדי הפעולה ביהודה, נשים בירוק וגרעין נצר-קרן ייבנה אמרו הערב, "כשאנו עדיין בלוויה ושומעים את ההספדים, בדרך לקבור את מתינו, המינהל, שכנראה לא שמע את הנאומים של יושב ראש הכנסת רובי ריבלין ושל איוב קרא סגן השר ושל ח"כ יו"ר הקואליציה זאב אלקין שכולם קראו בלוויה שיש להתחזק בארץ ישראל על ידי בנייה ונטיעה, המינהל תלה צווי פינוי על חלקה חדשה שניטעה אמש בנצר אשר בגוש עציון כתגובה לרצח הנתעב בבית חגי. בשובנו מהלוויה הבחנו בצווים שנתלו".

בועד הפעולה ציינו כי "בנוסף לפעילותם למען הר הבית, יצחק וטליה איימס הי"ד היו מהבאים הקבועים לפעילויות למען אחיזה בארץ ישראל.בנצר, באדוריים, בשדמה".

"במקום הצווים תלינו שלט חדש לזיכרון עולם לקדושים. מהיום תקרא החלקה "נצר יצחק", הוסיפו, "אנו קוראים לציבור להגיע בתום השבעה, ביום שלישי הקרוב לגאול עוד חלקות בארץ ישראל בכלל ובנצר".

הצו שנתלה: