בג"ץ אישר לפתוח בעמנואל מוסד חינוכי פטור

בג"ץ אישר היום (שלישי) את כוונת משרד החינוך לפתוח בעמנואל מוסד פטור מתקצוב מהמדינה.

בני משה , ו' בתשרי תשע"א

פרשת עמנואל
פרשת עמנואל

בג"ץ אישר את כוונת משרד החינוך להיעתר לבקשת הורי המגמה החסידית בבית הספר לבנות בעמנואל ולפתוח מוסד פטור מתקצוב מהמדינה.

בחודש שעבר הודיע משרד החינוךלבית המשפט העליון על החלטתו לאשר פתיחת מוסד פטור בעמנואל, ללא תקצוב המדינה, שישמש את בנות ה"מגמה החסידית". משרד החינוך הבהיר שבית הספר לא יתוקצב לשנת הלימודים תשע"א.

בהודעה לבית המשפט צוין, כי בשיקולים לאפשר פתיחת מוסד פטור נלקחה בחשבון גם העובדה, כי היישוב מרוחק מיישובים אחרים, וכי הסעת תלמידים אל מחוץ ליישוב כרוכה בסיכונים בטיחותיים וביטחוניים.

משרד החינוך הדגיש בתשובתו כי איסור האפליה יחול גם על המוסד שיוקם. כל תלמידה אשר תעמוד בתקנון מוסד הפטור שיוקם, תוכל להתקבל למוסד. החלטת משרד החינוך קיבלה את גיבויו של היועץ המשפטי לממשלה.