השב"כ: שלילת אזרחות - הרתעה אפקטיבית

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ דוד אזולאי, דנה בתיקון חוק האזרחות, אשר קיבל תמיכה מפתיעה דווקא מצד השב"כ.

חזקי ברוך , י"ח בחשון תשע"א

רותם
רותם

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ דוד אזולאי, דנה היום בהצעת החוק של חה"כ דוד רותם ורוברט אילטוב לתיקון חוק האזרחות  - ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או  ריגול.

מטרת ההצעה הינה להדגיש את הקשר שבין האזרחות הישראלית לבין הנאמנות למדינה ולהרתיע כל אדם מלהשתתף במעשה טרור או לסייע לכל ארגון טרור. מוצע כי לבית משפט תהיה הסמכות לבטל את אזרחותו של אדם שהורשע במעשה טרור או ריגול.

הדיון היה סוער במיוחד והוחלפו בו דברים סוערים בין ח"כ דוד רותם לבין ח"כ טלב אלסאנע. בפתח הדיון הביע ח"כ דוד אזולאי, תמיהה על כך שלמרות פניות רבות אל משרד המשפטים, עדיין לא נתקבלה עמדת שר המשפטים. ח"כ אזולאי אמר כי על שר המשפטים להוות דוגמא להתייחסות נאותה לפניות של ועדת כנסת.

ח"כ דוד רותם, מיוזמי החוק, הביע התנגדות להצעות היועצים המשפטיים של הועדה שהציעו להבטיח בהצעת החוק שלא ייוצר מצב בו אדם הופך להיות נטול אזרחות או רישיון ישיבה לחלוטין. ח"כ רותם אמר שמכיוון שישראל לא אשררה את האמנה הבינלאומית לצמצום מחוסרי האזרחות, היא אינה מחויבת לאמנה. בנוסף, אמר כי באמנה מופיע סעיף המאפשר שלילת אזרחות ממי שפגע במדינה בה הוא חי. כנגד טענה זו, אמרה נציגת משרד המשפטים כי ישראל אמנם לא אשררה את האמנה אך היא חתמה עליה, עובדה היוצרת מחויבות למנוע שלילת אזרחות.

ח"כ ניצן הורוביץ אמר כי אזרחות היא זכות מוקנית. אדם נולד לתוך אזרחותו. ח"כ הורוביץ הביע את התנגדותו הגורפת להצעת החוק אך הדגיש שגם אם החוק יעבור אין לשלול מאדם את זכותו לאזרחות. ח"כ הורוביץ הציע גם  כי תהיה חובת התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה לפני שאזרחותו של אדם נשללת.

ח"כ אזולאי אמר כי האפשרות שאדם יהיה נטול מעמד אזרחי כלשהו אינה סבירה וכי חייבים לברר מהן האלטרנטיבות העומדות בפני מי שמבקשים לשלול את אזרחותו.

נציג השב"כ, ד', אמר בדיון כי השב"כ עדיין לא גיבש עמדה סופית אולם השב"כ נוטה לעמדה הגורסת כי נטילת אזרחות עשויה להוות הרתעה לכאלו המתכננים פעילות טרור או ריגול. עו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח אמרה כי האגודה מתנגדת באופן גורף לחוק. עו"ד גילד-חיו אמרה כי מדובר בניסיון לשלול זכות יסוד חוקתית המוכרת במשפט הבינלאומי. לדבריה קיימים היום מנגנונים לשלילת אזרחות, אולם החוק המוצע עלול לאפשר שלילת אזרחות אוטומטית.

בסיכום הדיון ביקש ח"כ אזולאי, יו"ר הועדה, לקבל את עמדת משרד המשפטים עד לדיון הבא בהצעת החוק. כמו כן ביקש מנציגת משרד הפנים לבחון את הצעתו של ח"כ הורוביץ לכלול חובת התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. ח"כ אזולאי ביקש כי לקראת הדיון הבא תובא עמדת שר הפנים באשר לאלטרנטיבות העומדות לפני מי שמוצע לשלול את  אזרחותו.