ביהמ"ש ביטל פסק הבד"צ - פוגע במדינה

בית המשפט המחוזי בת"א ביטל פסק בוררות של בד"צ העדה החרדית, לאחר שזה אישר הסכם אשר נועד לפגוע בקופת הסוכנות היהודית.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג בחשון תשע"א

חברי הבד"צ בדיון
חברי הבד"צ בדיון

שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, ד"ר מיכל אגמון-גונן, ביטלה פסק בוררות של בד"צ העדה החרדית, לאחר שזה אישר את תוקפו של הסכם אשר נועד לפגוע בקופת הסוכנות היהודית.

על פי הפרוטוקולים בבוררות, אשר הוגשו לבית המשפט, ההסכם בין הצדדים היה לתאום מחירים במטרה להונות את הסוכנות. הצדדים סיכמו כי אחד הצדדים יפרוש מהמכרז כדי שהשני יזכה בו,  במחיר מופחת. זאת, תמורת תשלום של מעל מיליון דולר.

השופטת ציינה, כי ההסכם מהווה עבירה בוטה על חוקי ההגבלים העסקיים, ונכרת רק על מנת לפגוע בקופת הסוכנות באורח בלתי חוקי, תוך שהצדדים מציינים, "למה שהכסף ילך לסוכנות אוכלי טריפות ונבלות במקום שישאר אצלנו".

"ההסכם לו נותן פסק הבוררות תוקף, פוגע בעקרונות יסוד של השיטה והחברה ובאינטרסים ציבוריים ראשונים במעלה המוגנים על ידי דיני ההגבלים העסקיים ועל ידי דיני המכרזים", קבעה השופטת.

השופטת הוסיפה וקבעה, כי "הגשת סיכומי הצדדים בבוררות בו מבהירים שני הצדדים כי מדובר בהסכם בלתי חוקי, שמטרתו להונות את הסוכנות היהודית, לבית המשפט מהווה עזות מצח. מכל מקום, משהתברר כי הבוררים, על אף שהיו מודעים לכך כי מדובר בהסכם בלתי חוקי בעליל, נתנו לו תוקף, אין מנוס מביטול פסק הבוררות".