"מיעוט שמאלני קובע את סדר היום בעיתונות"

עורך העין השביעית התקיף את העיתונאי קלמן ליבסקינד על דבריו בכנס "אג'נדה", ליבסקינד משיב לתוקפיו בטורו השבועי.

שלמה פיוטרקובסקי , י"א בכסלו תשע"א

עיתונים
עיתונים

דברים שאמר עיתונאי "מעריב", קלמן ליבסקינד, בכנס "אג'נדה", הצליחו להוציא משלוותו את עורך "העין השביעית", העיתונאי עוזי בנזימן, אשר הקדיש לליבסקינד מאמר ארוך ומנומק, בו ייחס לליבסקינד את ההשקפה לפיה "הרוב קובע, ועל התקשורת לבטא את רצון הרוב ועמדותיו".

במאמרו קבע בנזימן, כי "כותבים ימנים (ליבסקינד ועיתונאים נוספים - ש.פ) תוקפים את התקשורת בנימוק שהיא אינה מייצגת את עמדת הרוב. השימוש בטיעון הזה מתכחש לתפקידה החיוני של התקשורת: לקרוא תיגר על הגרסאות הרשמיות, לשמור על זכויות המיעוט ולהתריע מפני עמדות לא לגיטימיות".

ליבסקינד לא נשאר חייב, ובתגובה מנומקת אותה פרסם במקביל ב"עין השביעית" ובעיתון מעריב, קבע כי בניגוד לטענתו של בנזימן, אשר כלל לא נכח באירוע, "לא עירערתי על תפיסתו של קרמניצר שלרוב אין זכות לרמוס את המיעוט. טענתי ואני מוסיף לטעון שמדינת ישראל רשמה פטנט ייחודי, בהיותה המדינה המערבית היחידה שאני מכיר שבה המיעוט רומס את זכויותיו של הרוב".

"מעולם לא טענתי שעל התקשורת לבטא את עמדות הרוב. יצאתי נגד סתימת פיו של הרוב. אמרתי שהפער בין מה שחושב כאן הציבור ובין הקו שמובילה התקשורת הוא בלתי נסבל. לא אמרתי שהתקשורת נותנת ביטוי בעיקר לעמדות המיעוט, אמרתי שהיא מביאה לידי ביטוי אותן ורק אותן", הוסיף ליבסקינד.

לצורך הדגמת הטענה ביקש ליבסקינד מבנזימן לערוך "תרגיל מחשבתי" קטן, "אם רוב הציבור התנגד להסכמי אוסלו, האם לא נראה לך שהחתימה עליו היתה מעשה אנטי-דמוקרטי? ואם הציבור תמך בו, אולי תוכל לנקוב עבורי בשם של עיתונאי אחד שהתייצב אז לצד המיעוט, כדי "לקרוא תיגר על הגרסה הרשמית"?.

ליבסקינד ציין, כי בנזימן כתב ש"תפקידה של התקשורת להיות מורה דרך בתקופת דמדומים". בתגובה תוהה ליבסקינד, "סלח לי על הבוטות, אבל מי בדיוק בחר בך להיות מורה הדרך שלו ובאיזו מערכת עיתון כאן מחליטים מתי היא תקופת דמדומים? וכמי שהדמוקרטיה חשובה לו, האם לא אכפת לך שזה כבר כמה מערכות בחירות שהעם מצביע בעד מדיניות אחת והממשלה שהוא בחר בה מבצעת מדיניות הפוכה? האם תוכל להזכיר לי פעם אחת שלתקשורת, מגינת הדמוקרטיה, היה משהו להגיד בנדון? האם תאשים אותי שאני חושד בכשרים אם אטען שבעמדתך העיתונאית בסוגיות הללו יש הרבה יותר פוליטיקה מעיתונות?".