כ- 45 מיליון ₪ עבור בית פרומין

הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת אישרה: הכנסת תשלם כ- 45 מיליון ₪ עבור בית פרומין, מבנה ששימש את משכן הכנסת.

חזקי ברוך , י"ז בכסלו תשע"א

בית פרומין
בית פרומין

הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת, וועדת הכספים וועדת הכנסת, אישרה היום את בקשת חשב הכנסת להעביר 45 מיליון ₪ מעודפי תקציב הכנסת. לצורך מימון רכישת מבנה הכנסת הישנה, בית פרומין.

בחודש יולי השנה התקבל בכנסת חוק מוזיאון הכנסת. עפ"י החוק, ביום פרסום החוק, בניין פרומין, הופקע מבעליו ועבר לבעלות המדינה. עוד נאמר בחוק, שבעל הבניין יהיה זכאי לפיצויים בגין ההפקעה, תוך 4 חודשים מיום פרסום החוק, במחיר שיקבע השמאי הממשלתי. השמאות טרם התקבלה בכנסת, ומכיוון שהמועד האחרון לתשלום עפ"י החוק, חל ביום 28 לנובמבר. ביקש חשב הכנסת לשריין את הכספים, עפ"י הערכה כללית של מינהל הדיור הממשלתי . החשב ציין כי הכספים ישולמו מעודפי תקציב הכנסת לשנים 2009-2010 וכי הכנסת מהווה צינור להעברת התשלום עבור משרד האוצר.

ח"כ יריב לוין אמר לחברי הוועדה שאין מנוס מלהצביע בעד העברת התשלום כיון שאם הכנסת לא תשלם את הכסף, היא תעבור על חוק שהיא חוקקה.

ח"כ זבולון אורלב שהיה מיוזמי החוק אמר, שמכירת בניין פרומין לוותה בשערורייה גדולה כפי שכתב מבקר המדינה בדוח המבקר לשנת 2009. הרוכש קיבל הבטחה לבנות על הקרקע מגדל בגובה 16 קומות. הבטחה מנוגדת לתב"ע של מרכז העיר ירושלים. הבניין נמכר ע"י מנהל הדיור הממשלתי בשנת 2002 בסך 10 מיליון ₪. וכעת המדינה עתידה לשם לרוכש, פיצויים בסך של כ 45 מיליון ₪.

ח"כ יעקב אדרי הביע זעם על התנהלות הליך המכירה של הבניין ועל כך שהכנסת נאלצת לשלם פיצויים גבוהים לבעל המבנה, לאחר שהמדינה שילמה לו דמי שכירות במשך מס' שנים. זו שערורייה. אמר ח"כ אדרי.

ח"כ משה גפני אמר "כשנבחרתי לכנסת, קיבלתי על עצמי להצביע רק עפ"י הוראת גדולי התורה. כשנבחרתי להיות סגן שר הדתות, הורה הרב שך, לי לא לעבור על החוק. כשמדובר בזוטות דברים, אני מצביע בהתאם לצו מצפוני. כאן אין לי שיקול דעת. במקרה זה, אני לא יכול להצביע על פי שיקול דעת. אין לי זכות הצבעה. בכסף הזה, יכולנו לממן הסעות לילדים נכים שאני מטפל בהם".

כאמור, הוועדה אישרה פה אחד את העברת התשלום מעודפי תקציב הכנסת, עבור רכישת המבנה.

בנושא אחר, הוועדה אישרה העברות כספים, מסעיף שכר חברי הכנסת שנמצא בעודף, (לאור ריבוי שרים שמקבלים את שכרם ממשרדי הממשלה) לסעיף תשלום ארנונה ולסעיף מימון הסכמי השכר החדשים ותשלומים מיוחדים לעובדים שיפרשו לפנסיה מוקדמת.