"לא נאפשר הקמת מתקן פתוח לקליטת מסתננים"

ראש מועצת רמת הנגב מביע התנגדות חריפה להקמת מתקן פתוח לקליטת מסתננים. המהלך יגביר את הפשע ויפגע בתושבים.

עוזי ברוך , י"ח בכסלו תשע"א

מכה על חטא. ריפמן
מכה על חטא. ריפמן

ראש המועצה רמת נגב, שמואל ריפמן, שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע הכוונה להקים מתקן כליאה לאכלוס כעשרת אלפים מסתננים מאפריקה לישראל.

"מתוך הבנת הנחיצות להקמת המתקן אנו תומכים בהקמתו כחלק ממרכיבי ההרתעה למסתנני עבודה לישראל . לפיכך, מתקן זה חייב להיות סגור ומוגן, וכל זאת מתוך דאגה לחיי התושבים והיישובים שחיים במרחב זה", כתב ריפמן.

ריפמן מציין כי לצורך הקמת מתקן כזה אספקת מים לפתחת ניצנה מחייבת חיזוק והתאמת תשתיות לאספקת מי השתייה לאזור, חשוב לציין כי כושר הנשיאה הנוכחי אינו מאפשר אספקה זו. כמו כן חובה להקים תשתיות ביוב וסניטציה: יש להבטיח טיפול נאות בכל תחום הביוב והשפכים, אומר ריפמן.

"יש צורך במתן שירותי רפואת חירום ורפואה קונבנציונאלית במקום עצמו לאור הניסיון הקיים מריבוי המחלות שמגיע עם המהגרים. יש לוודא היערכות מתאימה בכל תחום התשתיות הפיזיות הקיימות. יש להקים מערכת חינוך וקהילה לילדים ומבוגרים שישהו במתקן. יש לחזק באופן משמעותי את תשתיות התחבורה הציבורית והכבישים. אני רואה במתקן זה הזדמנות לפיתוח הכלכלה האזורית ויש לוודא היערכות מתאימה לכל השירותים הלוגיסטיים הניתנים עבור מתקן מסוג זה", אמר.

"אדוני ראש הממשלה, לקחת על עצמך נושא מורכב ובעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל. ברצוני לבקשך שהמועצה האזורית רמת הנגב תהיה מעורבת בכל ועדת שרים או מנכ"לים שתתקיים לצורך הפרוייקט", מסיים ריפמן את מכתבו.