אולפנת השומרון באלקנה - כמה טוב שבאת הביתה

האולפנה שואפת להיות בית חינוך המחנך לאהבת תורה, יראת שמים וקיום מצוות ולאהבת העם והארץ, בואו להכיר.

, י"ח בכסלו תשע"א

אולפנת אלקנה
אולפנת אלקנה

אולפנת השומרון אלקנה הוקמה בשנת תשמ”ג, כחלק מהמערכת החינוכית של אלקנה, מתוך מגמה להעניק לבנות אלקנה והסביבה חינוך ברוח דתית-לאומית- ציונית. כיום לומדות בה כ- 400 בנות בכיתות ז’ – י”ב. התלמידות באות מאלקנה, ומהישובים הסמוכים לה. כמו כן, קיימת באולפנא מסגרת פנימייתית לבנות מכל רחבי הארץ החל מכיתה ט’. האולפנא שמה לעצמה למטרה לחנך ליראת שמיים והקפדה במצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו, יחד עם חינוך למעורבות במשימות חברתיות ולאומיות. האולפנא שואפת לקיים אוירה חינוכית נעימה ותומכת, המאפשרת לכל תלמידה להגיע למצוינות על ידי מיצוי והוצאה מן הכח אל הפועל של מלוא סגולותיה וכישוריה בכל התחומים. בנות האולפנא משתלבות בחיי הקהילה ותורמות בפעילות התנדבותית בתחומים שונים. צוות  האולפנא ממשיך לשמור על קשר עם הבוגרות, בין היתר, באמצעות שבת בוגרות וביקורים במקומות השירות. בתום השירות ממשיכות רוב הבוגרות בלימודיהן במוסדות להשכלה גבוהה. הפנימיה באולפנא פועלת פנימיה לבנות הגרות מחוץ לאלקנה והישובים הסמוכים. קיומה של הפנימיה במסגרת האולפנא מאפשרת לבנות מכל רחבי הארץ ללמוד באולפנא ולהנות מיתרונותיה הרבים.
התלמידות החדשות הנקלטות בכיתות ט’ ו-י’, תורמות לשינוי המיפוי החברתי בשכבה, ומאפשרות הרחבת אופקים חברתית והכרויות חדשות לתלמידות המקומיות, הלומדות יחד שנים רבות. לבנות המקומיות, מזמנת הפנימיה הזדמנות להשתלב בחיים אלו, ולהעשיר עצמן רבות בתחום החברתי- חינוכי-ערכי. הפנימיה מאופינת באוירה אישית ומשפחתית ומאפשרת לכל אחת לבוא לידי ביטוי אישי בקבוצה קטנה יחסית. במסגרת הפנימיה פועלת “מועצת הפנימיה”, באמצעותה מביאות בנות הפנימיה את מעורבותן ושותפותן המלאה בחיי פנימיה, לידי ביטוי. בנות הפנימיה משתלבות בכיתות השונות ומהוות גורם מרכזי בחיי האולפנא. החיים המשותפים בפנימיה, תוך הקפדה על מצוות של בין אדם למקום ובין אדם לחברו, מאפשרים יישום הלכה למעשה של חיי תורה במלוא היקפם.

התחום הלימודי
בהתאם לאופייה התורני מציעה האולפנא לתלמידותיה לימודי קודש ונושאי יהדות מוגברים. בנוסף מקיימת אולפנת השומרון אלקנה לימודים כלליים ברמה גבוהה ביותר, והיא מדורגת כיום בין מוסדות החינוך המצטיינים בארץ, במדדים שונים של משרד החינוך. האולפנא מציעה לתלמידותיה מספר מגמות לימוד ראשיות: לימודי ארץ ישראל, אומנות העיצוב )עיצוב גרפי(, ביולוגיה ומדעי החברה )פסיכולוגיה וסוציולוגיה(. בנוסף לאחת מהמגמות הנ”ל, יכולות התלמידות לבחור במגמה נוספת מבין המגמות: תקשורת והסטוריה מוגברת. המגמות נלמדות ברמה של 5 יח”ל, ואף במקצועות נוספים, כגון: תנ”ך, תושב”ע, אנגלית ומתמטיקה נבחנות בנות רבות ברמה של 5 יח”ל.

בי”ס ערב
במהלך שנת הלימודים, מפעילה האולפנא ערב אחד בשבוע “בית ספר ערב”. בערב זה עומדות לרשות התלמידות מספר מורות מדריכות, המסייעות להן במקצועות שונים. פרויקט זה מסייע, הן לבנות הזקוקות לחיזוק לימודי והן לבנות מצטיינות שיכולות להתקדם ולהתפתח בהתאם ליכולתן.

התחום הערכי
אולפנת השומרון אלקנה רואה חשיבות רבה בהקניית ערכים יהודיים ולאומיים בעלי מסורת של אלפי שנים, המשלבים את תורת-ישראל, עם-ישראל וארץ-ישראל, כהרחבה של המערכת החינוכית הרגילה, וכחלק מעיצוב דמותה של התלמידה. דגש מיוחד מושם על אהבת ארץ ישראל ויישובה, חסד ועזרה לזולת.

מחויבות אישית
בנות כיתה ט’ משובצות בתפקידי התנדבות שונים בקהילה בה הן גרות ובמקומות אחרים. התחומים הם רבים ומגוונים החל בחונכות לתלמידים צעירים מתקשים וכלה בהשתתפות בפעילויות של אירגוני סיוע ועזרה קהילתיים. הבנות זוכות לליווי צמוד והדרכה ופעילותן זוכה לשבחים רבים. בנוסף לכך משתתפות בנות רבות נוספות ביוזמתן האישית, שלא במסגרת המחויבות האישית, בפעילויות התנדבות בתחומי חברה ורווחה מגוונים.

שמיניסטיות עם הפנים לכלל ישראל
בכל שנה משתתפות בנות שכבת י”ב בפרוייקט “שמניסטיות עם הפנים לכלל ישראל”, שמתקיים בחסות עמותת “לאורו נלך” לזכר הרמ”צ נריה זצ”ל. במסגרת זו נוסעות הבנות, למרות העומס הלימודי הגדול המוטל עליהן, פעם בשבוע להתנדב במוסדות סיעוד ורווחה בפ”ת והסביבה. הבנות זוכות להערכה רבה ביותר על פועלן במקומות ההתנדבות השונים.

קליטת עלייה
לקראת שנת הלימודים תשס”ח נקראנו להיות שותפים בקליטת העליה מאתיופיה. בהיערכות לקראת קליטתן שותפו כל בנות האולפנא, הוריהן וכמובן כל אנשי הצוות. המאפיין המרכזי בהיערכות זו היה תחושה של שליחות ומתוך כך התלהבות רבה של כל המעורבים בדבר – הצוות, התלמידות ואנשי הקהילה.

הצוות המלווה את העולות שם דגש על 3 תחומים: אישיותי, לימודי וכישורי חיים. הבנות השתלבו באולפנא בצורה נפלאה וראו ברכה רבה בעמלן תוך התקדמותן בכל התחומים.

בתום שנה זו, שנת תשע”א, יסיימו 30 התלמידות יוצאות העדה האתיופיה את האולפנא, אחרי שיסיימו את מבחני הבגרות וימשיכו את צעדיהן בהשתלבות מלאה בחברה הישראלית.

אולפנת השומרון אלקנה טל: 03-9362332 , פקס: 03-9363051

בקרי באתר שלנו - www.tik-tak.co.il/ulp-elkana