הממשלה צפויה לאשר "מתקן כליאה" לפליטים

בישיבת הממשלה תעלה להצבעה היום הקמתו של מתקן פתוח בדרום עבור המסתננים מאפריקה. השר לביטחון פנים מתנגד לתכנית.

שמעון כהן , כ"א בכסלו תשע"א

מתנגד. אהרונוביץ'
מתנגד. אהרונוביץ'
פלאש 90

הבוקר יבקש ראש-הממשלה נתניהו את אישור השרים להקמה של מתקן כליאה פתוח שבו ישהו מסתננים שיוכנסו לאחר שהגישו בקשה לקבלת מעמד פליט, אבל המדינה עדיין לא השלימה את הדיון בעניינם.

הצעתו של ראש הממשלה תעלה היום להצבעה בישיבת הממשלה. במשרדי הפנים והאוצר קיימת תמיכה במהלך אולם השר לביטחון פנים אהרונוביץ' מביע התנגדות חריפה לאופן שבו צפוי המהלך להתבצע.

אהרונוביץ' סבור כי אין להטיל את הפעלת מרכז השהייה למסתננים מגבול מצרים על שירות בתי הסוהר ומציג סדרת טעמים להתנגדות הזו. לדבריו "בעת הנוכחית רב הנסתר על הנגלה היינו: לא ברור מהו מעמדם של המסתננים השוהים במרכז האמור; מתוקף מה שוהים המסתננים במרכז? האם הם עצורים? האם מדובר בכניסה וולנטרית? האם רשאים להיכנס ולצאת מהמרכז כאוות נפשם? אלו הן מקצתם של סוגיות  מהותיות כבדות אשר לא נדונו ונותרו ללא מענה".

אהרונוביץ' מדגיש ומזכיר כי פקודת בתי הסוהר מסמיכה את שב"ס לנהל בתי סוהר, לדאוג להבטחת אסירים וכל הכרוך בכך ולא מעבר לזה. "לשב"ס אין כל ידע וניסיון בניהול והתמודדות עם החזקה של אוכלוסיה אזרחית ובהתאם אין בידו את הכלים המתאימים לביצוע משימה זו".    

לנוכח כל זאת "וכיוון ששירות בתי הסוהר אינו הגוף בעל הזיקה והיתרון היחסי המובהק לביצוע משימה לאומית זו המלצתי הינה להטיל את האחריות להפעלת המרכז על רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, הגוף הייעודי לטיפול ואכיפה כנגד עובדים זרים, לרבות מסתננים מגבול מצרים", אומר אהרונוביץ'.