ניר עציון:
החנוכיה נותרה מיותמת עם 2 נרות

כתב ערוץ 7 ביקר בבית הכנסת בניר עציון אשר נותר שומם, ללא ספרי התורה וללא אנשי המקום שנאלצו לעזוב.

חזקי ברוך, הכרמל , כ"ח בכסלו תשע"א

בית הכנסת במושב ניר עציון שומם, בחנוכיה נותרו שני נרות מיותמים, ספרי התורה הוצאו מארון הקודש והועברו לכרמיאל.

גבאי בית הכנסת, יהודה רוזנברג, סיפר לכתב ערוץ 7, כי זוהי הפעם השניה בה ניצל בית הכנסת בנס משריפה, "גם עתה וגם לפני עשר שנים האש הגיעה עד לקיר בית הכנסת אך לא חדרה אליו".

"זו תחושה קשה, כשאתה מוציא את ספרי התורה מבית הכנסת אתה מרוקן אותו מתוכנו וכאילו מרוקן את הישוב כולו", הוסיף רוזנברג.