המשלחת הרוסית הגיעה לתפילה בכותל

המשלחת מרוסיה שבאה לסייע בכיבוי השריפה בכרמל הגיעה לביקור ותפילה ברחבת הכותל המערבי. תמונות.

שלמה פיוטרקובסקי , ל' בכסלו תשע"א