הצעת חוק שירותי הכיבוי עברה בקריאה טרומית

הצעת חוק שירותי הכבאות והחילוץ של ח"כ דוד אזולאי, עברה בקריאה טרומית בתמיכה נרחבת של חברי הכנסת וללא כל התנגדות.

שמעון כהן , א' בטבת תשע"א

אוזלת יד. אזולאי
אוזלת יד. אזולאי
פלאש 90
הצעת החוק "שירותי כבאות והחילוץ, התשס"ט – 2009 של ח"כ דוד אזולאי, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, עברה לפני שעה קלה בקריאה טרומית. בהצבעה במליאה תמכו 40 ח"כים ולא נרשמה כל התנגדות. הצעת החוק הועברה להכנה לקריאה ראשונה לועדת הפנים והגנת הסביבה. כעת יש לקוות כי הצעת החוק תקודם במהירות ותעבור את הקריאה השנייה והשלישית.
 
בהצגת הצעת החוק הסביר ח"כ אזולאי כי עיקרה של הצעת החוק עוסקת בשינוי מבני של שירותי הכבאות והפיכתם משירות מוניציפאלי לשירות ארצי אחיד. הוא הסביר גם כי הצעת החוק מבוססת על מסקנות ועדת גינוסר שהפיקה לקחים מהשריפה הגדולה בכרמל בסוף שנות התשעים. הצעת החוק קובעת את מבנה השירות, תפקידיו וסמכויותיו, ותחליף את החקיקה הקיימת.
 
שר הפנים, אלי ישי, השיב להצעת החוק בשם הממשלה, ואמר שהממשלה תומכת בחוק שח"כ אזולאי מנסה להעביר בכנסת מזה שנים רבות אולם האוצר מתנגד להצעת החוק עקב דרישתם של הכבאים לשמר את זכותם להתאגד.
 
כאמור, הצעת החוק עברה בתמיכה נרחבת של חברי הכנסת ותידון בקרוב בועדת הפנים והגנת הסביבה.