רב מזכרת בתיה: החקיקה תחזק הרפורמים

רב מזכרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ: אין רב העיר יכול לקבוע שהגר הוא גר צדק אך ורק משום שהממשלה או הכנסת החליטה כך.

עוזי ברוך , ד' בטבת תשע"א

אישר. בית הדין הרבני
אישר. בית הדין הרבני
פלאש 90

הרב הראשי של מזכרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ, מביע התנגדות נחרצת להצעת חוק הגיור הצבאי כפי שאושרה לאחרונה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה.

"על הממשלה לוותר על חקיקת חוק הגיור, המובא להחלטה בממשלה ביום ראשון הקרוב, ולהסמיך בלעדית את רבני הערים, רשמי הנישואין, להכיר או לפסול גיורים.

כל רב על פי עמדתו ההלכתית בנושא. הרבנים המקומיים שיכירו בגיורים שנעשו בצה"ל או בתי הדין של הרב דרוקמן יוכלו גם לרושמם לנישואין כדת משה וישראל. והרבנים הפוסלים יפנו את הזוגות הללו לרבנים המכירים", כותב הרב זלמנוביץ'.

"רב מקומי רשאי לחוות את דעתו ההלכתית כהבנתו: האם להכיר בגר כגר צדק או לא. אין רב העיר יכול לקבוע שהגר הוא גר צדק אך ורק משום שהממשלה או הכנסת החליטה כך. רב יכול לפסוק הלכה אך ורק על פי מה שלמד. אם חלילה יחוקק חוק הגיור, הוא יגרור פסילה גורפת של כל הגיורים שנעשו עד כה. היחידים שיקבלו אותם יהיו הרפורמים. פתרון למתגיירים לא יצא מכאן".

לדבריו, "לו השכילה, היתה הממשלה מקימה בתי דין רבניים מקומיים שינוהלו על ידי רבני הערים ורשמי הנישואין, ויהוו מקבילית לבית משפט שלום (התכנית איננה כרוכה בתקציב כלשהו נוסף) ולו השכילה הרבנות הראשית לישראל והייתה מסמיכה את רבני העיר לגייר גויים הראויים לגיור, בעיית הגיורים הייתה נפתרת על הצד היותר טוב.

לשכת הרבנות מזכרת בתיה מודיעה בזאת בשער בת רבים כי היא מוכנה להושיט יד לפונים אליה ולבדוק כשרותם של בני זוג בעלי מעשה בית דין לגיור: אם מהרבנות הראשית, ואם מגיורי הרב דרוקמן והן בני הגיורים הצבאיים. אני יודע שעוד עשרות רבנים מקומיים פוסקים לקולא בדרך הלל וסוברים שגם גיורי שלמה המלך ושמשון הגבור, הגם שחזרו בשאלה, אי אפשר לבטל גיורם".