סגן ראש עיריית ירושלים מחזק "מכתב הרבנים"

דוד הדרי מחזק את הרב אליהו "חזק ואמץ לך ולרבנים החותמים", ולתוקפיו הוא אומר: במדינת יהודים יש לתת פריווילגיה ליהודים.

שמעון כהן , י"ב בטבת תשע"א

הדרי בסיור
הדרי בסיור

במכתב ששיגר לרב שמואל אליהו, רבה של צפת, מביע סגן ראש עיריית ירושלים תמיכה במה שהוא מגדיר פעולותיו לחיזוק צביונה היהודי של ישראל.

"ברצוני לחזק את ידיך ועמידתך האיתנה למען צביונה היהודי של מדינת ישראל", כתב הדרי והוסיף: "ברכת חזק ואמץ שלוחה לך ולרבנים החותמים ובזכות עמידתכם האיתנה נזכה שיתקיים בנו הפסוק 'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון". באינטרנט כבר החלה מופצת עצומה הקוראת לפיטוריו.

ביומן ערוץ 7 קובע הדרי כי אינו חושש להביע את עמדתו בדבר חשיבות צביונה היהודי של מדינת ישראל. הדרי מציין כי הוא עצמו אמנם אינו בעל סמכות הלכתית להביע עמדה באשר לעצם הפסק, אך באשר למגמתו הוא מחזק אותה ורואה בה גם עומדת על פי עמדת ההלכה אך גם מתאימה לעקרונות הציונות כפי שנקבעו על ידי דוד בן גוריון, הרצל ומגילת העצמאות.

ומה באשר למכנים אותו 'גזען'? "אוי לה לאותה בושה", אומר הדרי הקובע כי הגיעה העת שליהודים תהיה פריווילגיה מיוחדת במדינת היהודים. "אני לא מבין את התוקפים ולא מוצא סיבה להסביר אותם", הוא מוסיף.

ובאשר למתרחש בעירו אומר הדרי כי גם בה נמשכת המגמה הזוחלת של רכישת דירות על ידי ערבים בשכונות יהודיות. "אני יודע מה קורה בירושלים. כשיהודי מעז לקנות מערבי דמו של המוכר בראשו, חבריו סוגרים איתו את החשבון ושלום עכשיו וארגוני השמאל תוקפים אותו, וכשערבים קונים בגבעה הצרפתית ובפסגת זאב איש לא פוצה פה ומצפצף".

לדבריו אין נתונים מספריים באשר להיקף התופעה כיוון שאין מדובר בעברה על החוק אלא בהצעה כספית חוקית, גם אם גבוהה יחסית, של ערבים נושאי תעודות זהות כחולות לרכישה חוקית של בתים. "לצערי הרב מדינת ישראל אינה יכולה לפעול נגד זה. אין סטטיסטיקות אבל ידוע שמדובר בכמה מאות לצערנו ולבושתנו הרבה".

ומה באשר לתוקפיו? הדרי לא מתרשם במיוחד. "ציבורית אי אפשר לאסור עלי מלהתבטא בעד חיזוק צביונה היהודי של המדינה וחיזוק שכזה יכול לקרות רק על ידי יישוב יהודים ולא להיפך". הוא מזכיר את אותה עצומה אינטרנטית המופנית נגדו ומברך על כך שהיא אינה תופסת תאוצה על אף ש"יש מי שרוצה לסתום פיות". לאלה הוא מזכיר: "תפסיקו להתייפייף זו מדינת היהודים".