ח"כ שאמה יוזם הצעת חוק למניעת הרס בית פרץ

הצעת חוק שיעלה ח״כ שאמה הכהן לועדת שרים לחקיקה, קובעת כי לא ניתן יהיה להרוס בית מיושב ביו״ש ללא אישור ועדת חוץ וביטחון .

חזקי ברוך , ח' בשבט תשע"א

ח"כ שאמה
ח"כ שאמה

ח״כ כרמל שאמה הכהן יעלה בשבוע הבא הצעת חוק לועדת שרים לחקיקה הקובעת שלא יהיה ניתן להרוס בית מיושב ביו״ש ללא אישור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, החוק יחול גם על צווי הריסה תלויים כמו אלו לגבי שכונת היובל וחרשה.

להצעת החוק הצטרפו כיוזמים גם ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ, ח"כ זאב אלקין וח"כ אריה אלדד.

בהצעה נקבע, כי "לא יורה מפקד כוחות צה"ל באזור על הריסת מבנה בבעלות או בחזקת אזרח ישראלי, תאגיד הרשום בישראל או תאגיד שהוקם על פי דין בישראל, אלא באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת; לעניין זה, "אזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום".

בדברי ההסבר נאמר, כי "בתחומי הקו הירוק שיקולי אישור בנייה והריסה נובעים משיקולים תכנוניים בלבד, בעוד שבאזור יו"ש קיימים שיקולים נוספים וייחודיים לכן יש לבדוק את כלל השיקולים. כיום סמכות ההחלטה בדבר הריסת בתים בתחומי יו"ש היא בידי מפקד כוחות צה"ל באזור עפ"י חוק, אך בפועל שר הביטחון הינו הסמכות הבלעדית.מטרת הצעת החוק היא להעניק את הסמכות לועדת חוץ וביטחון של הכנסת ע"מ שהחלטה חשובה וגורלית זו לא תהיה נתונה בידי אדם אחד אלא בידי מס' חברי כנסת שהינם חברי ועדת חוץ וביטחון שלנגד עיניהם יהיו כל מכלול השיקולים ובכלל זה השיקול הביטחוני צבאי.בנוסף, חקיקה זו תיצור בסיס נורמטיבי של נקיטת רגישות יתר ותהווה בלם נוסף לפני החלטה  בדבר הריסת בתיהם של חללי צה"ל".

לדברי ח"כ שאמה, "סמכות ההחלטה היום ניתנת בידי שר הביטחון שהינו אדם אחד. יש להעביר את הסמכות לחברי הכנסת, ברור שגם לשר הביטחון וגם לחברי הכנסת ישנם שיקולים פוליטיים אך לא ניתן לתת את ההחלטה בלעדית לשר , אני בטוח שחברי ועדת חוץ וביטחון יפעלו עפ"י מכלול השיקולים כך שהשיקול הביטחוני צבאי גם יילקח בחשבון"