פרשת השבוע ב'הארץ': בלה בלה

מנכ"ל רבני צהר לא מצליח להבין איך קרה שמעל זמני הדלקת הנרות בעיתון הארץ נכתב "פרשת בלה בלה". "הזלזול בפרשה כואב", כתב לעורך.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' באדר תשע"א

קוראי העיתון 'הארץ' אשר חיפשו את זמני הדלקת הנרות בעיתון שיצא ביום שישי ערב שבת פרשת תרומה, נדהמו לגלות כי במקום שמה של הפרשה הופיע "פרשת בלה בלה'.

מי שנדהם גם הוא הוא מנכ"ל ארגון רבני צהר, הרב ד"ר משה בארי, אשר הזדרז לפנות במכתב כואב לעורך הארץ, דב אלפון.

"הגם שייתכן שמדובר בטעות בתום לב, וחמור מכך אם מדובר במעשה קונדס, הרי שכעיתון הנמנה עם השורה הראשונה של עיתונים אשר ממצב את עצמו כ"עיתון לאנשים חושבים" בעל עומק, השקפות עולם, וכבוד לריבוי דעות ופלורליזם, כאב לי כאב רב לראות את הזלזול בפרשת השבוע", כתב הרב בארי לעורך.

לדבריו, "ריבוע זה, של זמני כניסת ויציאת השבת, על אף היותו קטן במקום יחסי מדף העיתון, הרי הוא ריבוע  אשר טומן בחובו קשר לדת ולמסורת ישראל, קשר לדורות על גבי דורות שהקפידו ומקפידים גם היום בשמירת השבת, ואף ליהודים שמסרו את נפשם בשמירה על קדושת היום השביעי. זלזול זה, כך נדמה, נעשה בכוונה או בחוסר תשומת לב – ואיני יודע מה חמור ממה".

"אבקשך לחקור את היתכנות המקרה המביש, כיצד התאפשרה לקלקלה מעין זו ליפול בעיתונכם החשוב והראוי. כמו כן אבקשך להודיעני דבר ולפרסם בנוהל מסודר של בדיקה והגהה גם על ריבוע זה – על מנת ששגגה נוספת כזו לא תצא תחת ידיכם", חתם הרב בארי את מכתבו.

מעיתון "הארץ" טרם נמסרה תגובה רשמית, אולם גורמים בעיתון הביעו צער עמוק על התקלה.