הרב זלמנוביץ': כתיבת הסכמה אין בה משום הסתה

רבה של מזכרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ', מרבני מפלגת העבודה לשעבר מחה במכתב ליועץ המשפטי, על צו המעצר נגד הרב ליאור.

ישי קרוב , ד' באדר תשע"א

הרב ליאור
הרב ליאור

רבה הראשי של מזכרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ', הגיב היום לצו המעצר שהוצא לרב דב ליאור ומחה בתוקף.

"רב חייב לפסוק הלכה ולהביע דעתו ונצטווה בציווי "לא תגורו מפני איש". הרב פוסק הלכה על פי הבנתו המקצועית. לרב אין אומרים כיצד איך ומה לפסוק. ולדיין אין אלא מה שעיניו רואות", אומר הרב זלמנוביץ', "יחד עם זאת, הוזהרו החכמים מלשונם לבל תצא חלילה תקלה מפיהם. וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כן מצווה שלא לומר דבר שאיננו נשמע. גם ברור מעל לכל צל של ספק שהתורה אסרה שפיכות דמים וראתה בכך אחת משלשת העבירות החמורות שבתורה".

בפניה ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין מבקש הרב אפרים זלמנוביץ', לבטל את צו המעצר שהוצא נגד הרב דב ליאור, "לו יצוייר חלילה שרב הורה לפגוע בערבי או ביהודי היה מקום לבוא ולעצור אותו ככל מסית ומדיח לעבירה. עונשו חמור ממי ששמע לקולו וביצע את העבירה".

"אין זה המקרה. כתיבת חוות דעת או בלשוננו המקצועית, כתיבת הסכמה לספר "תורת המלך", אין בה משום הסתה. וגם אם הפרקליטות סבורה שאכן קיים חשש סביר שספר זה ישפיע על רשע אחד לפגוע חלילה במישהו, הרי עליה לדרוש מהצנזורה לצוות על הורדת הספר מהמדפים ולאסור הפצתו".

"על פי ההלכה רק "המלך" ובימינו "הממשלה" רשאים להורות על יציאה למלחמה או בפגיעה בפצצה מתקתקת. וכן כל אחד רשאי להרוג מישהו המאיים עליו להורגו והוא נמצא בסכנת חיים ממש, בבחינת הבא להרגך השכם להורגו. וכן כל אחד מצווה, במצב מסויים ובתנאים מסויימים, להרוג את כל מי שהוא רודף להרוג מישהו".

"הרב משה אביגדור עמיאל זצ"ל פרסם בשנת תרצ"ח 1938 שאיסור שפיכות דמים "לא תרצח" חל גם על הרוצח ערבים", מוסיף הרב זלמנוביץ', "ואפילו אם נדע בבירור שעל ידי שפיכות דמים זו נזכה לגאולה השלימה חובה עלינו לדחות את הגאולה הזו בשתי ידיים ולא להיגאל בדם. ועוד כתב לעיתון "זלבסטוור" בפרג שטען שאינו תומך בהבלגה: אפילו אם נצליח לתפוס כמה ערבים רוצחים ומקונן בנו ספק לגבי אחד מהם אם נקי הוא, אל נפגע בהם שמא יסבול האחד הנקי".