המבקר ביטל פיטורי מבקר חב' החשמל

מבקר המדינה ביטל את פיטוריו של מבקר הפנים בחברת החשמל, והוסיף וקבע כי לא יתכן שמבקר פנים ימונה לתקופת ניסיון.

נתנאל כ"ץ , ו' באדר תשע"א

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
פלאש 90

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, ביטל את הליך פיטוריו של המבקר הפנימי של חברת החשמל, רו"ח שי רוזנשטוק. בהחלטה נמתחת ביקורת נוקבת על התנהלות ועדת הביקורת של דירקטוריון חברת חשמל בנושא.

הבירור המקיף שערך מנהל נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה עו"ד הלל שמגר, מצא פגמים מהותיים בהליך הפסקת כהונתו של מבקר הפנים, בין השאר, בכך שהופרה זכותו לשימוע אמיתי לפני ההחלטה לגבי המשך העסקתו.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור גם קבע קביעה עקרונית, שלאור עיקרון העצמאות של מבקר פנים שגתה חברת חשמל בתפיסתה כאילו אפשר למנות מבקר פנים לתקופה ניסיון, שרק בסיומה ניתן לשקול מתן מינוי קבע. תפיסה זו של חברת חשמל נוגדת את עמדת רשות החברות הממשלתיות ופוגעת בעצמאות מבקר הפנים.

המבקר הפנימי של חברת החשמל רו"ח שי רוזנשטוק התלונן בפני מבקר המדינה על כך שבחברת חשמל רוצים לפטר אותו, רק משום שהעז לבדוק תלונות של שני דירקטורים בחברה בחשש לניגוד עניינים.

כאמור, בעקבות בדיקה מעמיקה ויסודית שקיימה נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, החליט מבקר המדינה שיש לבטל את החלטת ועדת הביקורת של חברת חשמל לפטר את המבקר הפנימי של החברה.