הרב ישועה בן שושן: חודש אדר הוא חודש החסד

בפינתנו השניה במדור המיוחד לפורים שוחחנו עם הרב ישועה בן שושן מירושלים. הרב הסביר על מהותו של חודר אדר א' וגם בירך.

ישי קרוב , י"ג באדר תשע"א

בפינתנו השניה לחודש אדר שוחחנו עם הרב ישועה בן שושן מירושלים, מתלמידיו ומקורביו של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, על מנת לשמוע מה מהותו של חודש אדר א' מבחינה רוחנית.

"אדר א' שימש את זמן המבחן לגבי עיבור השנה, אם מעברים את השנה או לא, האם האביב ישמר או לא. אחרי חודש חשון טבת ושבט בא  משך החסדים, העולם נתרבה בגשם והכל הולך לקראת גאולה".

הרב הסביר כי בחודש זה מתגלה חסד ה' על עמו, "בחודשים אלו מתגלה מידת החסד בעולם. באדר אנחנו זוכים למחות את זרעו של עמלק, אנחנו יוצאים מהצינה של החורף - דבר שמרגישים את זה גם באויר".

" 'אין בין אדר א' ל-ב' אלא קריאת מגילה ומשלוח מנות', אבל המציאות של השמחה מצויה בזה ובזה, ה' קבע את זה לימים ושנים".

בסיום דבריו בירך הרב את עם ישראל, "יהי רצון שה' ישפיע לנו את משך החסדים בימים האלו. ה' יזכה אותנו לחסדיו המרובים ונזכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון, בחסד וברחמים, אמן."