מחקר של הכנסת: המדינה מעסיקה מסתננים

"אם המדינה תתחיל להשתמש בעובדים לא חוקיים כדי לאכוף את החוק, נגיע לקצה מטורף", אמר ח"כ אריה אלדד בדיון בוועדה לעובדים זרים.

חזקי ברוך , י"ז באדר תשע"א

מסתננים מאפריקה. ארכיון
מסתננים מאפריקה. ארכיון
פלאש 90

ממסמך שהוגש לוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים בכנסת על-ידי מחלקת המחקר והמידע של הכנסת, עולה כי בשל מדיניות הממשלה להימנע מאכיפה של איסור העסקת מסתננים ומבקשי מקלט, לא ננקטים כיום צעדי אכיפה נגד מעסיקיהם של לא ישראליים. כלומר, עובד זר שנכנס לישראל באשרה כחוק, מוגבל לעבודה בתחומי עבודה מסוימים ואילו מסתנן שנכנס לישראל שלא כחוק יכול לעבוד כמעט בכל עבודה ולהתחרות בכל תחום בעובדים הישראליים, במקצועות בהם נדרשת הכשרה מקצועית מועטה.
 
עוד עולה כי אין אכיפה של האיסור שנקבע בהחלטות הממשלה על הרשויות המקומיות ותאגידים הקשורים ברשויות המקומיות להתקשר עם חברות קבלניות אשר מעסיקות מסתננים ודורשי מקלט. בהוראות החשב הכללי, לעומת זאת, נקבע איסור התקשרות עם חברות קבלניות אשר מעסיקות עובדים לא ישראליים (למעט מומחים ופלשתינאים) בתחומי הניקיון הבניין והתשתיות. איסור זה חל על כל הזרים, אך הוא מוגבל לתחומי ההעסקה האמורים.
 
יוסי אדלשטיין, מנהל אגף לזרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אמר בישיבת הוועדה כי משרד הפנים מבצע בימים אלה מבצע אכיפה וקמפיין תקשורתי נגד העסקת עובדים זרים שלא כחוק. אדלשטיין ציין כי לא מתקיימת אכיפה נגד מעסיקים של מסתננים עד להודעה חדשה ובהתאם לתשובת המדינה לבג"צ על פיה לא יוחל בנקיטת צעדים אלא לאחר השלמת תהליך ההיערכות לאכיפה – בין היתר, הקמת מתקן השהייה בנגב - וקביעת מדיניות כוללת בנושא המסתננים.
 
אדלשטיין הוסיף כי יתכנו צעדים אחרים כלפי מעסיקי המסתננים העוברים על תנאי ההעסקה של עובדיהם כגון זכאות לביטוח בריאות וביטוח לאומי, בטיחות וגהות ותנאי שכר.

מהדיון עלה כי גם אכיפת דיני העבודה אינה מבוצעת משום שלאגף האכיפה במשרד התמ"ת ארבעה פקחים בלבד, האוכפים את חוקי העבודה כלפי עובדים זרים עם אשרת עבודה. בדיון צוין כי האגף מחכה מחודש יוני לגיוס של 12 פקחים נוספים.
 
"יש פסול עקרוני בהעסקת עובדים בלתי חוקיים. אנו שומעים שקדאפי משתמש בשכירי חרב נגד המפגינים בארצו. אם המדינה תתחיל להשתמש בעובדים לא חוקיים כדי לאכוף את החוק, נגיע לקצה מטורף", אמר ח"כ אריה אלדד (איחוד לאומי) בהתייחסו לטענה כי משרד הביטחון העסיק עובדים בלתי חוקיים בפינוי מאחז בשומרון.

עוד הוסיף ח"כ אלדד כי גם איסור ההעסקה באופן גורף אינו פותר את הבעיה אלא מגדיל אותה בכך שמדרדר את המסתננים לחיים של פשע, עוני ואלימות.

רס"נ שגיב ליכטמן, ראש מדור אזרחי כלכלי במשרד הביטחון אמר כי לא הועסקו מסתננים בפינוי המאחז אלא פלשתינאים וישראלים. "אנו עדיין בודקים אם מדובר בפלשתינאים עם היתר עבודה או ללא היתר".
 
לסיכום קרא יו"ר הוועדה ח"כ יעקב כץ (איחוד לאומי) למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות כזרועות השלטוניות, לא להעסיק מסתננים. "הממשלה לא יכולה להעביר החלטה ובו בזמן לא למלאה ובכך לעבור על החוק. הרשויות השלטוניות צריכות לתת עדיפות לחברות המעסיקות עובדים ישראליים. לא יתכן שיצאו בקמפיין לקנות תוצרת כחול-לבן אבל יעסיקו מסתננים".