חברה אזרחית תקים את טייסת הכיבוי

התוכנית להקמת יחידת כיבוי הולכת וצוברות תאוצה – כך מדווח אתר האינטרנט של חיל-האוויר. יש כבר מפקד ליחידה וגם זוכים במכרז.

חגי הוברמן , כ"ג באדר תשע"א

מטוסי כיבוי
מטוסי כיבוי

התוכנית להקמת יחידת כיבוי הולכת וצוברות תאוצה – כך מדווח אתר האינטרנט של חיל-האוויר. יש כבר מפקד ליחידה וגם זוכים במכרז לאספקת והפעלת מטוסי כיבוי.

לאחר שממשלת ישראל הטילה על חיל-האוויר לממש את יכולת הכיבוי מן האוויר, הוחלט כי בשלב הראשון תתבסס היכולת על מיקור חוץ של הפעלת מטוסי כיבוי על-ידי חברה אזרחית וזאת כדי לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו על-ידי הממשלה.

במכרז האזרחי לאספקת והפעלת מטוסי הכיבוי זכתה חברת "אלביט מערכות" בשיתוף חברת "כים-ניר" מהרצליה. כמו כן אויש לאחרונה תפקיד מפקד יחידת הכיבוי האווירי שיהיה אחראי על הקמת היחידה ומימוש היכולת.

הכוונה כי היחידה תהווה גורם של פיקוד, תכנון, שליטה ובקרה במשימת כיבוי האש מן האוויר במדינת ישראל. פעולות הכיבוי האווירי תתבצענה על-פי תורת השליטה של חיל-האוויר.

בהמשך ייבחן תו"ל (תורת לחימה) השליטה במשימה בעת לחימה. דגשים אלו יעמדו בבסיס כתיבת ואישור תו"ל כיבוי אווירי והגדרת נהלים במגוון תחומים, כמו כוננות והזנקה ועד נהלי תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים מחוץ לחיל-האוויר וכוחות כיבוי זרים.