בג"ץ לא הוציא צו נגד מינוי מנהל לבתי הדין

שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, סירב לבקשתם של ארגוני הנשים להוציא צו ביניים נגד מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג באדר תשע"א

בתי הדין
בתי הדין
פלאש 90

שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, סירב לבקשתם של ארגוני הנשים להוציא צו ביניים נגד מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים.

ארגוני הנשים דרשו, כי לפני שהועדה לבחירת דיינים תבחר מנכ"ל חדש ראוי להמתין להכרעה בעתירתן הדורשת למנות אשה לתפקיד זה.

ארגוני הנשים אף ציינו, כי קיימת הצעת חוק של ח"כ אורית זוארץ (קדימה) ברוח זו, ויש לאפשר לה להבשיל קודם מינויו של מנהל חדש, דבר אשר יסתום את הגולל על השאיפה למנות אישה לתפקיד זה.

השופט פוגלמן דחה את הבקשה, תוך שהוא מציין, כי שר המשפטים מסר לבית המשפט, כי "אם יוחלט על מינוי מנהל חדש קבוע לבתי הדין הרבניים, יובהר בהחלטה שתתקבל – וכן יובהר למועמד שייבחר – אודות היותה של העתירה הנוכחית תלוייה ועומדת, וכן כי סופיות המינוי מותנית בדחייתה או במחיקתה של העתירה הנוכחית".

לאור זאת קבע פוגלמן, כי "הצהרה זו מבטיחה את היכולת ליתן סעד אפקטיבי בעתירה זו, אם יימצא כי קיימת עילה לכך. בהינתן הצהרה זו, ונוכח עיתוי הגשת העתירה והבקשה למתן צו ביניים, לא מצאתי עילה למתן צו ביניים".